Tror också typ dagboksromaner var populära pga att den moderna psykologin växte fram då, och var på modet. Och var finner man en bättre väg in i en människas psyke än genom hennes dagbok…