Jag tycker att Per Warmark är sämst.
Man kan fråga sig om Per verkligen har läst boken, vilket jag starkt tvekar på att han har gjort efter den här recensionen.
Jag säger varken att boken är den sämsta jag läst eller den bästa men den är utan tvekan värd en 7 av 10.
Jag tycker Per ska fundera över sin karriär som recensär lite grann innan fler protesterar på hans dåliga recensioner…