Recension

: Skaparkriser
Skaparkriser Johan Cullberg
1992
Månpocket
8/10

På första parkett

Utgiven 1992
ISBN 9176430715

Om författaren

Fotograf: Charlotte Hall

Johan Cullberg är professor i psykiatri med lång erfarenhet från kliniskt och vetenskapligt arbete. Han är efter sin pensionering verksam vid FoU-enheten vid psykiatriska kliniken, Danderyds sjukhus. Johan Cullberg har också skrivit klassikern ”Kris och utveckling”, samt läroboken ”Dynamisk psykiatri” (2001) och ”Skaparkriser” (1994), om Strindberg och Dagermans livskriser.

HUBIN – Human Brain Informatics – Läsa om Cullbergs vetenskapliga arbeten, bla det så kallade Fallskärmsprojektet. Målgruppen är människor mellan 18 och 45 år som för första gången söker hjälp för en psykos.

Sök efter boken

Strindberg och Dagerman, Dagerman och Strindberg. Två litterära giganter i den svenska kanon, som det brukar heta. Den ene med beethovensk framtoning, den andre schumanskt tillbakadragen. Bägge med komplexa inren kämpande mot allsköns fasor, vanföreställninar och själsliga låsningar vilket ledde fram till skrivkramp med genompripande följder. Den gängse bilden. Stämmer, stämmer inte?

Som psykiatriker börjar Cullberg nysta i andra änden, i upplevelser och trauman under uppväxten, och ger på sitt sätt den biografiska literaturteorin en rejäl dos freudiansk analys. Men Cullberg är också humanist och bokälskare och vanlig hederlig människa, vilket märks i hans sätt att närma sig författarna. Det blir aldrig akademisk rundgång, snarare en ödmjuk lektion i vägar till förståelse.

Att ställa Strindberg bredvid Dagerman är lika naturligt som genialiskt. Deras skaparkriser är välkända och utgör bägge modeller för livskriser som många drabbas av. Det kan vara en medelålderskris (Strindberg) eller en lika svårartad som uthållig depression (Dagerman). Genom deras verk, efterlämnade brev och omvärldens berättelser kan en hyfsat bra kartläggning göras.

Jag behöver inte sticka under stol med att jag är barnsligt förtjust i att läsa denna typ av böcker. Man sitter på första parkett i en människas (och inte bara en författares) mentala landskap. Från scenen spelas livet upp, citat och agerande stärker teser och tankar. ”Mitt stora skaldejuver börjar sina”, säger Strindberg. ”Alla i världen har föräldrar. Jag har bara farföräldrar” är Dagermans ord.

Cullberg referar på flera ställen till Olof Lagercrantz, som är både Strindberg och Dagermans biograf. Det känns naturligt, Cullberg och Lagercrantz är valfränder, liksom de författare de beskriver. Den ena med tonvikt på det litteraturhistoriska, den andre på det psykoanalytiska. Som läsare kan man bara vara tacksam, ty bägge känns lika omistliga.

Anders Edwartz

Publicerad: 2004-10-31 00:00 / Uppdaterad: 2009-10-19 11:18

Kategori: Recension | Recension: #1401

8 kommentarer

en läsvärd bok!!Tryckt WSOY,Finland 2000 nyuttryckt vid inköp av mig, pengarna från gävle kommun.Bild s.253.. enkel lättförståelig, icke komplicerad. olia modeller för insjuknandet i psykoser.fundera bild s.248 akutistisk kataton schizofreni! Paranoid psykos-schizoaffektiv psykos- Akut polymorf psykos.melankoli eller mani depressiv psykos , antipsykotika verkan i en cell. generella kriterier enl.ICD-10.

Anne Mariia Helmi Katriina ,Hilma Oregistrerad 2010-09-21 06:33
 

Bokrecenssion på boken ”kris och utveckling” kurs:Behandlingass.NYANS VT.01 Gjord av Anne.en sammanfattning av bokens innehåll,därefter en egen värdering av boken kris och utveckling. Boken refererar, mångårig terapi till en strävan att ha god kunskap om människan,empati och självkännedom. Finns välkända fakta i boken, Inventarie tider en del.Individen mäste börja se sig själv. Fattas i boken Jungs tankar. efterhand se mina egna val,

Anne Mariia Helmi Katriina ,Hilma Oregistrerad 2010-10-10 14:14
 

Hej! Schizoaffektiv, godartad psykos, elakartad-stigma ut från kroppen, öga skadat av en snöboll länge sedan ögonläkare, hörselgångar skadat syn nerver andra skador inuti i hjärnan? talförmågan avbröts, tappa synfältet vid överbelastning var går då gränsen mellan icke överbelastad? tandläkarvården. käkben, visdom, modern lobotomi? familjen så pass sjuk? John Bradshaw familjesytsemet i ACOA…ambres healing vänner bekanta skolvänner arbetskamrater… social status…

Anne/Olga/Elma Oregistrerad 2011-07-05 07:05
 

Hej! KRIS kriminellas rätt i samhället,-revansh återuppstå i jesu kristi namn törn.ekrona ner på facet. bedjen för eder heder haha, känslor kommer och går lyckan skall bestå.. att acceptera det jag inte kan förändra,mod att förändra det jag kan,förstånd att inse skillnaden, be om sinnesro

anne johannesdotter Oregistrerad 2011-10-06 06:24
 

personlighets typer, karaktäriska drag ansiktet synes

anne johannesdotter Oregistrerad 2011-10-06 06:28
 

kirurgisk ingrepp operation sjukhus ögon trakten ojämnt ut seendet fattigmans glasögon ringar rök 1970 talet valbo exorcister märken hand kyrkan luften kall varm höst vinter vår sommar skolan?

anne johannesdotter Oregistrerad 2012-08-21 20:18
 

återträffar

anne johannesdotter Oregistrerad 2012-09-21 06:27
 

varm mjölk, lökringar, ringfinger, knivmärkt, köttbiten? maskros eksem soleksem? vit mjölk… kaffe m. mjölk?vikingatider…

Anne Johannesdotter Oregistrerad 2013-05-04 07:26
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?