Recension

: Gustaf Fröding och kärleken
Gustaf Fröding och kärleken Johan Cullberg
2004
Natur och Kultur
6/10

En frisk, skön galenskap

Utgiven 2004
ISBN 9127097978
Sidor 264

Om författaren

Fotograf: Charlotte Hall

Johan Cullberg är professor i psykiatri med lång erfarenhet från kliniskt och vetenskapligt arbete. Han är efter sin pensionering verksam vid FoU-enheten vid psykiatriska kliniken, Danderyds sjukhus. Johan Cullberg har också skrivit klassikern ”Kris och utveckling”, samt läroboken ”Dynamisk psykiatri” (2001) och ”Skaparkriser” (1994), om Strindberg och Dagermans livskriser.

HUBIN – Human Brain Informatics – Läsa om Cullbergs vetenskapliga arbeten, bla det så kallade Fallskärmsprojektet. Målgruppen är människor mellan 18 och 45 år som för första gången söker hjälp för en psykos.

Sök efter boken

Att läsa Johan Cullberg är att få en lättfattad och auktoritativ guidning in i en annan människas mentala värld, exemplifierad i tydbara författare. Det är bara att hoppas att hans mission inte tar slut efter aktuella Gustaf Fröding och kärleken. Därtill backas den svenska litteraturskatten upp av alltför många galenpannor.

I boken Skaparkriser (1997) lyckades Cullberg med bravurnumret att sammanlänka två vitt skilda författarskap, Strindberg och Dagermans, under samma psykoanalytiska lupp. När han nu återvänder till litteraturen är det till en diktare vars verk bär starka kopplingar till den bakomliggande biografin. Att läsa versfantomen Gustaf Fröding är också att få en inblick av de minst sagt fundamentala problem som han brottades med.

Knäckfrågan inom den biografiska Frödingforskningen har varit huruvida han led av schizofreni (psykos) eller om de långa sjukhemsvistelserna föranleddes av depression, själslig nöd och ett sällan skådat alkoholintag. Vad är sjukligt visavi normalt? Ur psykiatrikerns perspektiv kan detta vara en väl så knivig uppgift, och som Cullberg påpekar är det enda sättet att angripa problematiken just att problematisera den.

Fröding drevs inte så litet, speciellt i den senare diktningen, av ett personligt och offentligt (han anmälde sig själv till Karlstads Rådsturätt för "sedlighetsbrott mot naturen") biktbehov. Det var framförallt två ok som plågade riksskalden, dels den skuldkänsla som en tillbakapressad sexualitet framburit, dels frågan varför han gjorde "ont" när han ville "gott". Djupa och uppslitande inre konflikter med andra ord.

Den som kan sin Fröding ser det med lätthet i dikterna. Inte bara kylskåpsprydnader som "En morgondröm" eller "En kärleksvisa" vittnar om detta, utan också mer maskerade verk som t.ex. "Gråbergssång". Samtidigt som den senare i form pekar mot modernismen (och föranledde en del kritiker att dödförklara Fröding som poet), bär den vittnesbörd om uppgivenheten inför oförmågan att lösa sina problem.

På så sätt genomför Cullberg en biografisk skildring parallellt med raska diktanalyser. Men som den psykiatriker Cullberg är för han också också ett resonemang om Frödings sjukdomstillstånd. Till sin hjälp har han haft ett rikt material, det finns åtskilligt av korrespondens, medicinska journaler och biografiskt material bevarat. Liksom i Skaparkriser märks i den här boken en skepsism gentemot tidigare (alltför) lättvindiga och kategoriska slutsatser.

De som hävdar att Fröding led av en patologisk psykos är, enligt Cullberg, ute på tunn is. På sätt och vis känns det som en upprättelse.

Textutdrag (Visa/göm)

Anders Edwartz

Publicerad: 2004-05-28 00:00 / Uppdaterad: 2011-01-29 01:32

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1206

13 kommentarer

Kan du förklara på vilket sätt "Gråbergssång" har något samband med de teman du tar upp? Jag kan inte påstå att jag "med lätthet" kan se kopplingen till varken skuldkänslor, tillbakapressad sexualitet eller kamp mellan ont och gott.

Pontus Oregistrerad 2004-05-28 10:49
 

"tillbakapressad sexualitet":

Stå
grå,
stå
grå,
stå
grå,
stå
grå,
stå

"uppgivenheten inför oförmågan att lösa sina problem":

Så är gråbergs gråa sång
lå-å-å-å-å-å-å-å-å-ng.

Anders Edwartz Medlem 2004-05-28 13:20
 

Bra försök, men ingen cigarr.
Är inte det en väldigt långsökt tolkning?

Pontus Oregistrerad 2004-05-28 17:29
 

stå, grå, stå, grå…
eller också är han bergatroll som inte törs ta i flickera. Uppgivenhet är det i alla fall. Så mycket sex är det väl inte, tillbakapressad eller ej.

jehanna Oregistrerad 2004-05-28 19:02
 

Vrid dikten 90 grader medsols. Inte liknar den ett berg.

Anders Edwartz Medlem 2004-05-29 10:44
 

Bästa Johan Cullberg!
Gustaf Fröding och kärleken är en underbar bok.
Dom som inte förstår vad det står i den har aldrig haft de problem du talar om, och det ska de vara otroligt lyckliga för.
Jag tyckte att jag förstod vartenda ord och att jag blev tröstad och glad. Någongång något vettigt från psykiatrin!

VS Oregistrerad 2004-08-22 07:12
 

anonyma nagelbitarnas förening osho, själens apotek

anne johannesdotter Oregistrerad 2012-08-01 11:41
 

self-help självkannabalism bett på ryggen fattas en bit övre örat+ barnets utveckling i magen-boende i 9 månader hos moder- faders svartsjuka…

anne johannesdotter Oregistrerad 2012-08-31 10:31
 

OSHO Själens apotek, diagnoser anonyma nagelbitarnas förening 1979-06-10

Anne Johannesdotter Oregistrerad 2012-11-09 08:16
 

nådegåva,tungomål,pingstvänner onormalt beteende valbo.. onormal paranormal huset bodde i spela roll? jojo..rädd..

Anne Johannesdotter Oregistrerad 2013-03-12 18:47
 

själens apotek 101 vägar till helande osho.. bräcka? vem var han egentligen hur startade han det hela ashram? kvinnor/män för sig-spegla sig i ljuset shakti gawain; vaya con dios/ lillfinge-ringfinger? äta naglar, skinn nere till benet-ben borra käken tandläkaren/ det jag ser/såg? uppskattade elever….ghostbusters a.n-n.a?

Anne Johannesdotter Oregistrerad 2013-04-09 06:27
 

101 dalmatiner. sten jaspis dalmatin chakra övningar björk svart vit grön brun färger— jord luft vatten eld energi rötter uppsugning insugning ambres chakra flödesmassages… vår-sommar-höst-vinter helande krafter…. el knappar av/på (ON/OFF)? Den balanserade människan…

Anne Johannesdotter Oregistrerad 2013-05-11 06:48
 

Mänskliga gränsområden Pocket bok Johan Cullberg… fylla på kunskap personalen psykiatrin? omvända roller.. nya metoder.. prova gör någonting nytt städa ett skåp byt plats på varan.Invanda beteenden bland personalen? var sak på sin plats? färdig skrivna manualer? Gerald Jampolsky Författare,psykiatriker…

Anne Johannesdotter Oregistrerad 2013-05-11 06:55
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?