Recension

: Gustaf Frödings poesi
Gustaf Frödings poesi Gustaf Fröding
2004
Wahlström & Widstrand
10/10

Prosa utlagd på vers

Utgiven 2004
ISBN 9146204725

Om författaren

Gustaf Fröding föddes 1860 på Alsters bruk utanför Karlstad och dog 1911 i Stockholm. Han gav ut sju diktsamlingar under sin livstid. Dikterna bär ofta motiv från Värmland och har blivit älskade under ett århundrade. Han var omåttligt populär under sin levnad och fick en statsmans begravning.

Project Runeberg – Läs hela ”Gitarr och dragharmonika”, ”Gralstänk”, ”Mattoidens sånger”, ”Nya dikter” och ”Stänk och flikar”.

Sök efter boken

Få, om någon svensk poet, torde ha levererat en så knäckande debut som Fröding gjorde med Guitarr och dragharmonika. I denna samling från 1891 inryms halva svenska poesiskatten, tycks det. ”Det var dans bort i vägen”, ”Våran prost”, ”Vackert väder”, ”En fattig munk fråns Skara” – för att i en handvändning gripa några enskilda exempel. Det är fler folkkära dikter än många poeter lyckas plita ner under en livstid.

I den här återutgivna pocketen Gustaf Frödings poesi återfinns Guitarr och dragharmonika först i boken, till skillnad från t.ex. Samlade dikter från 1992 där man börjar med det postuma hopplocket Ungdomsdikter. Den nya ordningen är bra. En debut är en debut och som läsare bör man börja med förstlingsverket, för att sedan fördjupa sig i läroperioder och utrangerade försök. Således kommer Ungdomsdikter mot slutet av denna samling.

Gustaf Frödings poesi innehåller (nästan) allt av vad Fröding skrev i diktväg. Det är totalt 395 st dikter, ett flertal av dem längre sviter. Det är en försvarlig mängd text och, måste man nog säga, en enastående prestation med tanke på den genomgående höga kvalitén ställt i förhållande till Frödings perioder av alkoholism och sjukhusvistelse (där han stundtals förbjöds läsa och dikta då man trodde det skulle förvärra hans mentala ohälsa).

Det har sagts att Fröding piskade den bundna versen till en sådan fulländing att han framtvingade modernismens fria form. Det är nog att överskatta hans långsiktiga betydelse, men när man läser vissa dikter inställer sig onekligen känslan av att läsa en obehindrat rimmad prosatext.

Förgäves skall jag böja, skall jag rista
det gamla obevekligt hårda gallret
- det vill ej tänja sig, det vill ej brista,
ty i mig själv är smitt och nitat gallret,
och först när själv jag krossas, krossas gallret.

Germund Michanek, docent i litteraturhistoria och Frödingkunnig, har sammanställt och kommenterat där förklaringar behövs. Det ger en rättvis och användarvänlig pocket, lika ämnad för kurslitteratur som present. Ändå känns tiden mogen för en ny, bredare upplagd Samlade skrifter, där den senaste Frödingforskningen kan kasta ett mer aktuellt ljus över versmakarnas okrönte kung och hans alster.

Textutdrag (Visa/göm)

Anders Edwartz

Publicerad: 2004-05-28 00:00 / Uppdaterad: 2011-01-29 01:33

Kategori: Recension | Recension: #1206

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?