[…] Mer läsning på det här temat kan du hitta till exempel under etiketterna Rasism, Kolonialism och Postkolonialism, Migration, Flyktingar och Papperslösa, Mänskliga rättigheter, Feminism, Könsroller/genus, Hbt(q) och Queer, liksom på tidigare temasidor som Att skriva liv, Internationella kvinnodagen 2014, Internationella kvinnodagen 2013, Förbjudna böcker, Tema: Människa och miljö, Tema: Manlighet, Regnbågslitteratur, Tema: Arbetarlitteratur, Minns Förintelsen och Tema: Folkmord. […]