Tycker den här diktsamlingen är mer konstlad än konstruktiv. Inget rivande över den, trots att den är av oordinär diktning .