Sentimentalt bajs. Sämsta biografin sedan den där om John Lennon.