Recension

: Den ryska revolutionen
Den ryska revolutionen Richard Pipes
2001
Natur och Kultur
8/10

Lenin & Co

Utgiven 2001
ISBN 9127083551
Sidor 495
Orginaltitel A concise history of the Russian Revolution
Översättare Staffan Skott

Om författaren

Richard Pipes är professor i historia vid Harvard University och han har publicerat en rad verk om den ryska och sovjetiska historien.

Sök efter boken

Ryssland runt sekelskiftet 1800/1900 var ingen utopi att leva i och inte mycket gjordes av statsledningen för att förbättra de rådande förhållandena i landet.

Fattigdomen var utbredd, svält var vanligt förekommande bland befolkningen och på det stora hela låg landet långt efter de Västeuropeiska staterna vars utvecklingskurva såg betydligt gynnsammare ut på de flesta områden. En grogrund för missnöje fanns alltså, en väl underbyggd sådan.

I städerna och vid universiteten utkristalliserades också en grupp människor som senare skulle spela en viktig roll i den kommande kulminationen: Intelligentian …

Enligt Richard Pipes var deras roll helt avgörande.

Denna grupp är svårgreppbar och den spretade åt många håll men för de flesta, av de som skulle kunna räknas in i denna samling aktivister, stod en avgörande samhällsomvandling högst på önskelistan, d.v.s. revolution.

Det handlade alltså inte om någon massornas resning mot tsaren och hans styrande led, inte i den statiska formen som man vid en första anblick skulle kunna tänka sig. Enligt Pipes var folket visserligen missnöjda med situationen och önskade förändringar men dessa skulle vara fullt möjliga inom den då rådande konstitutionen.

Det var intelligentian, yrkesrevolutionärerna med Lenin & Co i spetsen som drev fram revolutionen. Förspelet var dock komplicerat och en rad faktorer och händelser spelade in i bl.a. Rysslands katastrofala nederlag i kriget mot Japan och självklart det första världskriget med allt vad det innebar.

Dessa händelser finns, liksom förspelet till det hela likväl som de resultat som uppnåddes och ytterligare aspekter på revolutionen, redovisade i den här boken. Pipes kunskaper i ämnet är stora, det är tydligt och det märks främst i hur författaren gör det komplicerade lättillgängligt och begripligt utan att för den skull bli tråkig. Pedagogiskt skulle man kunna säga och det är svårt att se hur en introduktion till denna viktiga, historiska händelse skulle kunna göras bättre.

Per Warmark

Publicerad: 2001-07-22 00:00 / Uppdaterad: 2015-11-24 20:25

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #267

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?