Etikett

Romarriket

2006-12-02

Kejsaren - Roms portar Conn Iggulden
Recension
2006-12-02 00:00
Ella Andrén
3

Jag vet att man inte bör avslöja slutet när man recenserar böcker. Men om det nu bara är författaren som kan leva i illusionen att hans spektakulära slutliga avslöjanden faktiskt är spektakulära avslöjanden? Såhär är det: Gajus och Marcus växer upp tillsammans på ett antikt romerskt lantgods. Gajus är den inflytelserike godägarens son medan Marcus […][...]

2006-09-16

Latin. Kulturen, historien, språket Tore Janson
Recension
2006-09-16 00:00
Ella Andrén
0

Få döda språk är väl så levande som latin. Bara på första sidan i den ordlista som avslutar Tore Jansons bok Latin hittar man bland andra följande i svenska eller engelska lätt igenkännbara ord: abdico (avsäga sig, abdikera), abduco (föra bort), abnormis (regellös, abnorm), aborigines (urinvånare), abortio (missfall, abort), abruptus (avbruten, plötslig), absentia (frånvaro), absorbeo […][...]

Julius Caesar William Shakespeare
Recension
2006-09-16 00:00
Ella Andrén
0

I Den gudomliga komedin placerar Dante tre personer längst ner i helvetet: Judas, som förrådde Jesus, och Brutus och Cassius, som förrådde Julius Caesar. Nu är det ju inte säkert att han menade något med just den där fördelningen – 2-1 till Caesar – men i vilket fall som helst talar det sitt tydliga språk. […][...]

Liv och död i antikens Rom Dominic Ingemark och Henrik Gerding
Recension
2006-09-16 00:00
Ella Andrén
0

Sällan har väl en dödlig tragedi varit så gynnsam som vulkanutbrottet över Pompeji och Herculaneum år 79 efter Kristus. Hur mycket fattigare vore inte vår kunskap om Romarrikets invånare utan denna makabra konservering av vardagslivet. I Liv och död i antikens Rom ger forskarna Dominic Ingemark och Henrik Gerding med stöd i bland annat kvarlevor […][...]

2006-06-04

Kejsarhistorier Aelius Spartianus, m.fl.
Recension
2006-06-04 00:00
Per Warmark
0

Det är sällan som uppföljare når originalens höjder. Oavsett om det gäller böcker, filmer eller något helt annat verkar uppföljarproblematiken vara något av den estetiska världens mest svårknäckta nöt. Att det är så har sannolikt många orsaker. Undantag som bekräftar regeln finns visserligen och det kan ju också vara så att en uppföljare kan vara […][...]

2006-03-12

Skymningens nådatid Vibeke Olsson
Recension
2006-03-12 00:00
Per Warmark
0

Den här berättelsen skulle kunna vara en rätt förnöjd tillbakablick. Huvudpersonen, romaren Gnaeus Ulpius Saio skulle kunna betrakta alla åren i armén som prisvärda trots alla umbäranden. Men efter just allt detta, en lyckad karriär från fattig springpojk till lägerprefekt, en stor familj med barn som gör bra ifrån sig och inte minst det faktum […][...]

2006-02-27

Gladiatorer Fik Meijer
Recension
2006-02-27 00:00
Per Warmark
0

Colosseum i Rom, en av världens mest berömda fornlämningar, står som en påminnelse om det romerska imperiets storhet. Bokstavligen huggen i sten är det ett exceptionellt exempel på romersk ingenjörskonst och estetisk förmåga. I mångt och mycket ett storverk! Paradoxalt nog är Colosseum också platsen för själva kärnan i det som kanske med dagens ögon […][...]

2006-01-31

Tiberius - kejsare mot sin vilja Gunnar Dahl
Recension
2006-01-31 00:00
Per Warmark
0

Att skildra antika personligheter är på många sätt tacksamt, särskilt kanske när det gäller romerska kejsare. Det finns relativt gott material att tillgå och materialet i sig är ofta också både intrikat och spännande. Tiberius är inget undantag och hans liv innefattade allt vad man skulle kunna önska i form av krig, kärlek, svek, lögner […][...]

2005-10-26

Den sista legionen Valerio Massimo Manfredi
Recension
2005-10-26 00:00
Per Warmark
1

Den sista legionen är skriven med en filmatisering i tankarna, säger Manfredi i förordet. Och redan efter en sisådär tjugo sidor är de värsta Hollywoodfarhågorna infriade. Då har hjälten presenterats, han har busvisslat på sin häst som omedelbart kom skrittande och den ondaste av fiender har skridit in i handlingen. Det svarta och det vita […][...]

2005-02-28

Teutoburgerskogen Peter S Wells
Recension
2005-02-28 00:00
Per Warmark
0

Föga anade den romerske befälhavaren över styrkorna i Germanien, Publius Quinctilius Varus, att han skulle dö i Germanien år 9 e.Kr. Än mindre anande han nog att han skulle dela detta öde med tre hela legioner av roms allra främsta soldater. Men det var precis vad som hände. Varus armé på mellan femton och tjugotusen […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?