Etikett

Giovanni Boccaccio

2022-03-20

Bekännelser Domenico Starnone
Recension
2022-03-20 00:00
Barbara Strand-Blomström
0

Varför gillar man vissa romaner mera än andra? Innehållet – minnet av en ungdomskärlek – är ordinärt men något i stilen, borrandet i intrigen och berättarens närhet gör att man från de första meningarna sugs in i monologen. En ältande, kältande monolog som man kanske aldrig skulle stå ut med i verkliga livet. Något som […][...]

2015-09-22

Mellan himmel och helvete Olle Ferm och Per Förnegård
Recension
2015-09-22 00:00
Elisabeth Lahti Davidsson
0

Artikelsamlingen Mellan himmel och helvete har sitt ursprung i en tvärvetenskaplig kurs om senmedeltidens Italien som genomfördes av Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms Universitet våren 2012. Texterna ger oss glimtar från kulturen i det senmedeltida Italien via några av tidens viktigaste personligheter som Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Christine de Pizan och Franciskus av Assisi. De […][...]

2009-07-24

Gyllene dagar Håkan Sandell
Recension
2009-07-24 00:00
Sigrid Nurbo
0

Gyllene dagar? Nej, knappast. Diktjaget i den här diktsamlingen är så livstrött att varje dag är ett nederlag, varje månad den sista och marken han går på platt som en igenfylld grav. Så tom jag känner mig, så färdiglevd, det mesta står nu ohjälpligt raserat och likväl halvhunnen på livets farled så står jag rak […][...]

2008-10-23

Fantastiska berättelser Lars Gustafsson
Recension
2008-10-23 00:00
Erik Wiklund
0

Atlantis utgivning av Lars Gustafssons Förberedelser till flykt och Det sällsamma djuret från norr (under samlingsnamnet Fantastiska berättelser) är antingen pinsamt otidsenlig eller genialiskt rätt. Den ohejdbara fantasirikedomen, det existentiella djupet och det storslagna anspråket i Gustafssons noveller – försöket att säga någonting om människans villkor i historien och universum – är så långt man […][...]

2007-05-12

Drift Liv Strömquist
Recension
2007-05-12 00:00
Ella Andrén
2

Feministisk sexunderhållning i serieform, hur mycket sådan har du i bokhyllan hemma? Nej, förmodligen inte. Men nu har Kolik förlag bestämt sig för att ändra på det. Med Drift drar förlaget igång sin Femisexserie som ska erbjuda ”antimoral, kvinnliga subjekt och hälsosam perversion”. Och det kan ju behövas då och då. I Drift har seriemakarna […][...]

2004-04-09

Åtta glas Åtta Glas
Recension
2004-04-09 00:00
Anders Edwartz
1

Det lilla sällskapet som grogrund för berättande är populärt och ofta fruktsamt. I fiktionen brukas temat i Decamerone och Canterbury tales. Verklighetens sammanslutningar har skänkt oss Frankenstein och böcker i Bloomsburygruppens kölvatten. Att spinna sin berättelse runt ett förvalt ämne, som i fallet Frankenstein, blir extra speciell då den tvingar berättaren att utifrån en viss […][...]

2003-11-19

Don Quijote Miguel de Cervantes
Recension
2003-11-19 00:00
Mattias Nyberg
12

1. Det finns de som, mig veterligt på fullt allvar, hävdar att det inte finns något slags litterär kvalitet över huvud taget. Enligt dessa är alla böcker lika bra eller dåliga. Om jag hävdar, vilket jag knappast är ensam om, att Miguel de Cervantes roman Don Quijote är bättre än till exempel Liza Marklunds eller […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?