Recension

: Daddy
Daddy Emma Cline
2021
Natur & Kultur
8/10

Dekadent om människans komplexitet

Utgiven 2021
ISBN 9789127166394
Sidor 250
Orginaltitel Daddy
Översättare Erik MacQueen
Först utgiven 2020

Om författaren

Emma Cline växe upp i Kalifornien och har en examen i kreativt skrivande från Columbiauniversitetet. Hennes romandebut Flickorna blev en enorm succé och såldes snabbt för översättning till 35 språk.

Sök efter boken

När man läser novellerna i Emma Clines Daddy förstår man varför man i den svenska översättningen har låtit titeln stå kvar på originalspråk. ”Daddy” är ett begrepp som rymmer mycket, allt från den raka översättningen ”pappa”, till något som fått en egen begreppsvärld också på svenska: en part i en sexuell relation som är präglad av olika maktpositioner, där daddyn sitter på trumfkorten – social status, ålder, pengar. Det är i detta spektrum som Clines noveller rör sig – mellan komplex fadersomsorg, till sexuellt utnyttjande.

Samlingen består av tio olika noveller som alla rör sig kring temat på ett elegant vis: tillräckligt nära för att det inte ska upplevas som spretigt, tillräckligt långt ifrån för att det inte ska kännas tjatigt. Cline använder en särskild dramaturgi i flera av berättelserna som skapar en underliggande spänning i texten. Ofta kastas läsaren in i en karaktär, alldeles nära, som är mitt uppe i sitt liv. Bara genom parentetiska brottstycken får man reda på att något mycket dramatiskt har hänt tidigare, att berättelsen till viss del fokaliserar kring ett eftermäle snarare än ett dramaturgiskt klimax. Däri ligger en stor del av finessen i novellerna, tack vare detta grepp finns ett genomgående underliggande hot som ger små händelser stor betydelse; Cline lyckas säga mycket med väldigt lite. Samtidigt är det just i detta eftermäle intresset ligger hos Cline, det är där hon närmar sig karaktärernas komplexitet och motstridiga drivkrafter som tar sig uttryck på olika sätt och manifesteras tydligt i titeln till samlingen. Man måste tänka sig att det finns en särskild avoghet och smuts i människan för att omvända begreppet “daddy” att syfta till något helt annat än vad ett barn kallar sin pappa.

Det är avslaget, dekadent och smutsigt i novellerna. Det handlar om en pappa som ser ner på sin son, som skäms för honom och samtidigt avundas att sonen ser upp till pappans bästa vän snarare än till pappan själv. Det handlar om en ung tjej som säljer sina trosor till okända män och presenterar det som en rolig story för sin kollega, trots att det inte känns särskilt roligt. Det handlar om en kvinna som befinner sig på något sorts rehab för att hon blivit beroende av att sexchatta med män, bara för att där försöka förföra en avdankad kändis som varit omsusad av diverse övergreppsrykten. Daddyn tillåts finnas i alla former och han utövar sin makt på olika vis, och vissa gånger slås man av tanken på att det inte alltid kan vara helt lätt att vara en daddy.

Det är en snygg samling, där språket hela tiden är lätt och tillgängligt, men känslorna och beteendena komplexa och svåra. Novellerna skvallrar om en framstående människokännedom hos Cline, men kanske framförallt en skicklig förmåga att fånga och förmedla den i text.

Nadja Gollbo

Publicerad: 2021-10-07 00:00 / Uppdaterad: 2021-10-06 01:51

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #8593

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?