Recension

: Bertrand Russell
Bertrand Russell A. C. Grayling
2015
Fri Tanke
6/10

”Jag skulle aldrig dö för mina övertygelser, för jag kan ha fel”

Utgiven 2015
ISBN 9789187513824
Sidor 214
Orginaltitel Russell: A Very Short Introduction
Översättare Thomas Andersson
Först utgiven 2002

Om författaren

A C Grayling foto Ian Scott
Foto: Fri Tanke förlag

A. C. Grayling är en brittisk filosof. 2011 grundade han och blev den första Master of New College of the Humanities, en oberoende högskola i London. Fram till juni 2011 var han professor i filosofi vid Birkbeck, University of London.

Sök efter boken

Bertrand Russell levde 1872-1970 och var en av nittonhundratalets mest inflytelserika filosofer. Hans teorier om logisk analys, kunskapsteori och matematik har gjort stort avtryck i historien och hans engagemang i samhällsfrågor och politik var livslångt. Att sammanfatta hans liv och verk på lite drygt tvåhundra sidor kan tyckas vara en knepig uppgift, särskilt med tanke på hans enorma produktivitet. Men i den här introduktionen till Russells liv och verk skapar A. C. Grayling faktiskt en riktigt behändig överblick. Inte bara över Russells akademiska gärning, utan även över hans samhällsengagemang och, i viss mån, hans privatliv.

Russell blev tidigt föräldralös och växte upp hos sina farföräldrar, earl och lady Russell (John Russell var för övrigt premiärminister i två perioder). Han blev undervisad av guvernanter i farföräldrarnas residens i Richmond Park, och det visade sig ganska snart att unge Bertrand hade en intelligens utöver det vanliga.

Han studerade matematik och filosofi på Trinity College och fick smak för Kant och Hegel. Russell förkastade sedermera Hegels filosofi och byggde sitt fortsatta arbete på realism och pluralism. Han tog examen med högsta betyg både i matematik och moral science (humaniora och samhällsvetenskap) och efter det tog hans remarkabla arbetsliv sin början.

Det är både onödigt och omöjligt att här berätta om hela hans produktion, men det som måste nämnas är Principa Mathematica (1910-13), som är hans mest betydande verk. Där försöker han bevisa att matematiken är en del av logiken, och verket förändrade i grunden tidens synsätt på matematik. Även det populärfilosofiska standardverket History of Western Philosophy (1945) måste nämnas, då det blev en veritabel succé och ständigt är aktuell i filosofiundervisning, trots en del slarvigt genomförda passager.

1950 fick Russell Nobelpriset i litteratur. Främst grundat på History of Western Philosophy, men Russell själv trodde att Marriage and Morals var den avgörande faktorn. Boken behandlar frågor om sex och familjeliv och dess etik och moral. Russel säger där bland annat att sexualiteten givetvis måste regleras av en etik, men att den inte bör bygga på ”lastgamla förbud utfärdade av obildade människor i ett samhälle som skiljer sig helt från vårt”. Han var ganska sträng i sin religionskritik.

Det är intressant att läsa om hur Russells tankegångar utvecklades och förändrades över tid, men jag måste erkänna att det är roligare att läsa om det Grayling berättar om honom som person. Jag har inte haft någon direkt koll på hans bakgrund och familjeliv tidigare, så det känns nästan lite skvallrigt att plötsligt få veta saker om hans kärleksliv. Han var ju en stilig man, speciellt i sina yngre dagar. Det i kombination med ett briljant intellekt och brinnande samhällsengagemang kunde visst bli ganska lockande för både en och annan kvinna.

Russells liv var väldigt innehållsrikt och varierande, och hans hjärna så full av fantastiska idéer att han utan tvekan placerar sig strax under Einstein på listan över nittonhundratalets mest kreativa tänkare. Hans patos fick folk att lyssna på vad han hade att säga och han spelade en stor roll i fred- och nedrustningsrörelsen, från första världskriget och framåt. Ja, det finns så mycket intressant att säga om honom att det inte går att nämna ens en bråkdel här. Grayling har nog haft det ganska tufft med att korta ner Russells liv till att få plats på tvåhundra sidor.

Är du intresserad av fascinerande människor så kan du gott läsa den här lilla biografin. Om du inte är intresserad av filosofi så går det utmärkt att bläddra förbi dessa kapitel och hoppa direkt till de andra delarna av hans liv. För den som vill läsa mer om Bertrand Russell bifogar Grayling en lista med böcker som är utförligare än denna Very Short Introduction.

Kari Kapla

Publicerad: 2015-11-15 00:00 / Uppdaterad: 2015-11-15 00:37

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #6347

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?