Recension

: inte ett ord (jag är naken)
inte ett ord (jag är naken) Agneta Enckell
2014
Atlantis
9/10

Utan ord i begynnelse en skapelseberättelse

Utgiven 2014
ISBN 9789173537292
Sidor 90

Om författaren

203-enckell-agneta
Fotograf: Patrick Kosk

Agneta Enckell är en finlandssvensk poet som debuterade 1983 med diktsamlingen Förvandlingar mot morgonen. Hon är född och bosatt i Helsingfors. Enckell fick Svenska Akademins Lydia och Herman Erikssons stipendium (1993) och mottog Gerard Bonniers lyrikpris (2011). Hennes senaste diktsamling anteckningar (intill ett nordligt innanhav) gavs ut 2010.

Sök efter boken

Inte ett ord (jag är naken), diktsamlingens inledning ger en första rörelse från djupsömn till slumrande i gränslandet uppvaknande, vidare till vakenhet. Dikten från knappt någonting, uppstår i något. Egensinnigt uppbyggd och inspirerande.

Gå med den i handen i en dröm
runt o-

inte ett ord

Och (på nästa sida): ”landskapet läcker”.

Ärligt och vackert, böljande. Från den ordlösa begynnelsen – kommer orden. Snart en ordflod. Från sömn, slummer – till vakenhet. Från lugn till oro. Från acceptans till stark vilja att ifrågasätta. Bunden av kärlek. Från nästan inga ord, till essentiella prosadikter, mot slutet snabba kvicka anteckningar.

Landskapet läcker i drömmen utan ord, utan himmel och jord, gott och ont; landskapet läcker om så ur det gudomliga, eller som dröm, ur drömmen. Och i ständig stegring gestaltas en personlig och originell diktsamling. Byggd på ett ständigt ökande flöde. Sceniskt gestaltat.

Dikten pratar med en närstående och tycks försöka positionera sig öppen, öppna sig. Trots sina instängda erfarenheter om livet, redan tänkta tankar som nya generationer tänker och skapar nytt i. Och vice versa. Därför öppen, av kärlek till sina nära öppna sig för att förstå. Boken är i harmoni med Första Moseboken, skapelseberättelsen. Men med distans, som referens i bild. Går det att leende låta sitt barn följa vad som helst? Här är boken förankrad i symbolik med en tolkande judisk kommentar till Torah, en så kallad ”midrash”. Influerad av judiska teologiska tolkningar sprungna ur chassidismen. Och hänvisningar till Avivah Gotlieb Zornbergs The Beginning of Desire, Reflections on Genesis.

Dikten från ett slumrande – sträcker sig långt över uppvaknandet till att vakna. Först i vakenhet blir boken lite fientlig inför vad barnet tolkat till tro, en sanning. I språk och dramaturgi är detta ganska lätt att följa. Platsen är Rom, diktsamlingen är skriven där (som landskap). På samma plats satt författarens farfar Rabbe Enckell, ”märkt av sjukdom”, och skrev sin första essä i essäsamlingen Resonören med fågelfoten, på Circolo Scandinavo (Skandinaviska Konstföreningen i Rom, Italien). Där sker processen från dröm till möte med sina barn, eller vem det är som växt upp och sedan spritt sig över världen.

i nedbruten mening
i satsen gömd drömd
och galen

söker jag dig, resterna

Där träffas ”resterna”, om än under begränsad tid; där öppnar modern sig inför resten av rester.

Drömmen slumrande utsträckt, oron följer i takt med uppvaknandet. Detta illustreras i språk och med hänvisningar till ”jag är naken” och ”jag trodde jag var naken” – för det kanske inte är så. Att acceptera naket, men i stark vilja att ifrågasätta. Kan hon? Alla missförstånd, feltolkningar som barnet hon talar till gör – barnet som också talar, och i språket skär det sig. Hennes tro, otro – modern ser leende på den hon talar till. Men också skräckslagen i tanke, över hur fel språkbristen lett dem.

Till att tro på något som inte borde gå att tro på. I motsättningarna stärks skillnader, gränser. Diktsamlingens tema – som om Enckell söker i den judiska skapelseberättelsen och hittar referenser i teologiska tolkningar, som visat sig leda till missförstånd och konflikter, främlingskap. För att gestalta språkets makt och maktens anspråk.

Rörelse, paus
jag är naken

väter din skugga i verkligheten, vänder mig (samtidigt)
om

i öppningen, i drömmen intill

För som religionen ger poesi förklaringsförsök, perspektiv för nya medvetanden. Problemet är att allt skrivet bara är försök till förklaringar utan krav på förståelse. Betydelsen är inte längre författarens, väl tryckt – utan en text utsatt för ständiga vantolkningar. Som denna, min egen vantolkning.

Och i kärlek, väl väckt, väl vaken – möter en mor sitt vuxna barn. Hur då förklara hennes sanning? eller snarare går det? Kan hon och ska hon? När det gäller sitt barn? I samhällets kollektiva motsättningar och globala konflikter är det ju så. Där förklaras våra ramverk. Religioners själsliga förklaringar och samhällens förgiftade maktanspråk på djupaste allvar; en förklaring som sätts i bisarra motsatsförhållanden. Leder till krig. Förstärker reaktionära krafter. Spelar ut oss mot varandra.

inte ett ord (jag är naken) är en diktsamling jag rekommenderar varmt. Går att läsa på en kvart, en timme eller … under flera dagar, sakta och sakta ned. I olika hastigheter följer skilda vantolkningar. Kanske finns en vilja att visa hur lätt det är att i farten se allt i väldigt lite och inget i så väldigt mycket, och behålla sin position, sitt tolkningsföreträde eller hängivet låta sig företrädas? Men Enckells ord är inte hennes längre. En författares sorg. För vem är hon att förklara de rätta tolkningar? Det är ju att sabba sin konstform. Men .. det kanske behövs. Behöver ni?

Var naken. Och vet – att en förklaring förklarar inte allting. Sanning är inte sprungen ur en enda text. Varje människa är för någon annan ett gudaväsen. Enckells illustration av uppvaknandet, en skapelseberättelse. Sökande andlig, men samtidigt ”bara” poesi. Personlig metafysik. Prata inte för och från varandra, vakna först. Var vaken nog att veta skillnaden mellan dröm och verklighet. I gränslandet, gå och hitta tröst och skydd. Rosor i sprucket krus, dock. Verkligheten är ju verklig ändå. Och den gör ont. Och gott.

Håkan Kristensson

Publicerad: 2015-01-13 00:00 / Uppdaterad: 2015-01-13 07:22

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #5987

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?