[...] lyckats pricka in och recensera såväl Sofia Nordins Det händer nu som Kristoffer Folkhammars Isak & Billy, båda ungdomsböcker med liknande tema. För att fortsätta uppräknandet handlar även Andrés [...]