Recension

: Handbok för pessimister
Handbok för pessimister Leif Eriksson (red.)
2010
Bokförlaget Känguru
7/10

”Var dag har nog av sin egen plåga”

Roman- och novellförfattaren Leif Eriksson har under 2000-talet tillsammans med bokförläggaren Kristoffer Lind givit ut ett tiotal citatböcker. Erikssons nu helt nyutkomna citatsamling Handbok för pessimister, verkar han dock ha sammanställt på egen hand. Innan jag fick boken i min hand, trodde jag att det var en verklig handbok, dock humoristisk. Men handboken visar sig vara en citatsamling. Så det känns till en början lite tunt det hela. Men citaten är väl valda och till slut övergår känslan av tunnhet till en känsla av en ganska så stor rikedom och bredd. Citaten är väl valda. Jag känner igen en hel del, men samlade på detta sätt har de aldrig blivit. Citaten ska nog läsas när man befinner sig tämligen långt från en stor kris. Läses snarare lämpligen när man har problem, som känns överkomliga, annars kan kanske läsningen få ödesdigra konsekvenser. Eller kan det möjligen vara tvärtom? Här kommer människor till tals som verkligen känt av livets bottenlösa meningslöshet och tragik och att allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Och det är kanske det man just då vill höra, att andra också varit mitt i förtvivlan. För man upplever starkt vid läsningen av dessa citat att alla människor ju verkligen sitter i samma båt. Inget är beständigt, ingen glädje varar för evigt. Slutet på livet kommer för alla. Tristessen och problemen drabbar alla, åldrandet likaså. På så sätt är det ju trösterikt mitt i eländet. Citaten är ofta lite tillskruvade, på ett humoristiskt sätt. Och ibland blir det verkligt roligt, eftersom det är överrumplande och eftersom man känner igen sig, och förstår att ja, så här är det ju faktiskt eller i alla fall nästan. Och med galghumor överlever nog många tillvarons absurditeter och orättvisor, inklusive undertecknad.

Citatet som jag använt i recensionens rubrik: ”Var dag har nog av sin egen plåga” anges vara ett svensk ordspråk. Här får dock Eriksson bakläxa av mig, eftersom detta citat är ett mycket vanligt bibelcitat från Matteusevangeliets sjätte kapitel. Även om citatet blivit ett svenskt ordspråk, måste ursprungskällan vara det viktiga.

Samlingen innehåller alltså svenska ordspråk, men även andra anonyma citat, en del riktigt gamla citat från antikens författare och citat från mycket kända personer och mindre kända. Det finns citat som härrör från svenska manliga författare som Johan Henric Kellgren, August Strindberg och Hjalmar Söderberg. Den enda svenska kvinnan som citeras är Maria Scherer. Den kanske störste pessimisten av dem alla, den tyske filosofen Arthur Schopenhauer är bara representerad av tre citat. Av cirka totalt 380 citat kommer drygt 50 från kvinnor. Det måste Leif Eriksson ha ansett vara tämligen represenativt. Men jag vet inte riktigt vad det kan betyda. Att män har större benägenhet att vara pessimister? Eller humoristiska? Eller att det finns fler offentliga människor av manligt kön som uttalat sig pessimistiskt? En favorit för Leif Eriksson tycks vara Oscar Wilde, med inte mindre än nitton citat i denna lilla samling. En annan är Woody Allen med tretton citat. Några exempel:

Det är din plikt att gifta dig. Du kan inte alltid leva för nöjes skull.

Nu för tiden tror unga män att pengar är allt här i världen. När de blir äldre vet de att det förhåller sig så.

Oscar Wilde

Min framgång har gett mig möjligheten att komma till korta med kvinnor av en helt annan klass än tidigare.

Woody Allen

Den lilla samlingen är uppdelad i graderade sektioner. Den första innehåller citat under rubriken Dystert, följd av sektioner med rubrikerna Deppigt, Ännu deppigare, Riktigt svartsynt, Helt nattsvart. Ett försök att värdera citatens svärta, som jag inte tycker blir riktigt tydligt, eftersom det nog är ganska subjektivt hur varje läsare uppfattar pessimismen i de olika citaten. Boken kan med fördel läsas högt i ett mindre eller större sällskap, eller i ensamhet på kammaren. Den känns både undervisande, uppmuntrande och nedslående på samma gång.

Och jag avslutar med ytterligare tre citat med sådana ingredienser från boken:

Livet är en serie kriser avbrutna av korta perioder av självbedrägeri.

Richard Rosen

Före äktenskapet kommer en man att ligga vaken och tänka på något du har sagt. Efter att ni gift er kommer han att somna innan du har sagt det.

Helen Rowland, amerikansk journalist och humorist

Möjligheter döljer sig ofta bakom hårt arbete, så de flesta människor upptäcker dem inte.

Ann Landers, amerikansk journalist

Eva Björnberg

Publicerad: 2010-05-09 00:00 / Uppdaterad: 2010-05-10 00:20

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #3719

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?