Njae, jag tycker den här boken känns lite daterad.