Hej!
Har hunnit bara några sidor, men skratta har jag fått göra!
Att det finns en sådan fin träkyrka i Kerimäki, det visste jag inte, nu vet jag det och det är faktiskt sant!
Tacka Arto Paasilinnas ”Uppdrag: skyddsängel”
Hälsn Raili