Det är ingen bok till de utvalda. Lätt att första och ta åt.