[...] som skulle bli en film om Ellis Island. En bok kan man kanske inte säga att det är, möjligen en essä med poetiska drag och därtill en svindlande avgrund. För det som dessa korta och till sin utformning mycket enkla [...]