Recension

: Tusen år av fantasy – Resan till Mordor
Tusen år av fantasy – Resan till Mordor Bo Eriksson
2007
Historiska Media
3/10

Medeltiden för Harry Potter-generationen

Utgiven 2007
ISBN 9789185377381
Sidor 352

Om författaren

Bo Eriksson är verksam som historiker vid Stockholms universitet. Han har skrivit ett flertal böcker på så vitt skilda teman som monster och adelns historia och forskar om hur maskuliniteten i Sverige förändrades under medeltiden. 2009 tilldelades han Hertig Karls pris (numera Stora historiepriset) för att ha ”förmedlat väsentlig historisk kunskap till en bred allmänhet”.

Sök efter boken

I den här boken kopplar historikern Bo Eriksson ihop en beskrivning av medeltidens världsbild med modern fantasy. "Medeltiden", kan man läsa på bokens baksida, "var nämligen Tolkiens – och många andra fantasyförfattares – främsta inspirationskälla." Det konstaterandet är väl att försöka slå in en öppen dörr, kan man tycka. Men kanske kan det vara nödvändigt för en ung publik.

Så om man nu inte redan fått sig itutat att fantasylitteratur faktiskt har inspirerats av medeltidens värld och världsbild, så har man här en "unik" guide enligt baksidestexten. Unik? Tja, kanske unik i så måtto att författaren inleder kapitlen med att kort återge bit för bit av handlingen i Tolkiens "Ringarnas herre", för att därifrån gå in på olika moment i den medeltida världsbilden utifrån det som just återgivits. Poängen med att på det här sättet låta Frodo vara "guide på resan", som baksidestexten formulerar det, är väl att söka lura en och annan fantasynörd att också läsa en populärvetenskaplig bok. Personligen tycker jag mest det blir meningslöst. Det torde i varje fall vara det enda unika med den här boken, för i övrigt finns det inte mycket till överraskningar i hur den medeltida världsbilden skildras.

Det hade varit mer träffande att säga att boken är grundläggande, snarare än unik. För grundläggande är den. Den förutsätter snarast att läsaren inte har några förkunskaper om medeltiden över huvud taget. Så om man nu inte känner till sådana saker som varför Adam och Eva sparkades ut ur Paradiset, inte vet vad Eddan, fågel Fenix eller den heliga Graal är för något, eller aldrig hört talas om kung Arthur, Dante, Marco Polo eller Homeros, då har man här en enkel introduktion. Boken tar förstås upp lite mer ovanliga fakta än så också, men man måste arbeta sig igenom många sidor med fakta av skåpmatskaraktär för att hitta något annat.

Bokens titel blir egentligen ganska missvisande eftersom det som skildras är medeltidens tro och världsbild – till skillnad från modern fantasy som är en medvetet konstruerad, fantastisk världsbild som varken skaparen tror eller läsaren i regel förväntas tro på annat än som litterär skapelse. Det speglar väl att en klatschig – och möjligen säljande? – titel är viktigare än en träffande sådan i det här fallet.

Till bokens positiva sida hör väl å andra sidan att den är lättläst. Den som skolkar/skolkat sig igenom stora delar av högstadiet för att läsa Harry Potter eller Tolkien kan därför kanske få ut något av boken. Den som däremot närvarat på en större del av historia- och religionslektionerna i grundskolan känner nog igen det mesta av vad den här boken tar upp. Men om boken kan få ett par fantasyfantaster att intressera sig för ämnet historia är det väl en välgärning.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2007-10-15 00:00 / Uppdaterad: 2007-10-15 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2665

2 kommentarer

E-types?

Oregistrerad 2007-10-15 06:03
 

Nja, han heter väl Bo G Eriksson…

Metersystemet Oregistrerad 2007-10-16 11:16
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?