Men vad rekomenderar R. Liljenskog för sommarläsning?