För rubriksättaren hade det varit roligare om boken varit dålig.
Sjón suger.