Recension

: Svitjods undergång
Svitjods undergång Fredrik Lindström och Henrik Lindström
2006
Albert Bonniers förlag
6/10

Ett inlägg i debatten

Debatten om Svea rikes vagga verkar aldrig riktigt lägga sig. Sannolikt beror det på att svaren är så få och frågorna många. Otaliga historiker, övriga forskare och tokstollar har framfört argument av mycket varierande kvalité angående vårt lands första, stapplande steg. Var det i Mälardalen eller i Västergötland som riket uppstod? Det är frågan! Läget har länge varit låst och många av de respektive sidornas förespråkare har vägrat att vika en tum från den egna övertygelsen. Något som emellanåt dragit ett löjets skimmer över debatten som i mångt och mycket visat hur djupt rotad lokalpatriotism kan slå knut på sig själv.

När så bröderna Lindström ger sig in i den här, på många håll fortfarande infekterade, debatten blir den omedelbara frågan; vilken sida står de på? Är de anhängare av sveaskolan eller har de anammat västgötaskolans argument? Svaret blir, trots debattens ofta klara skiljeväggar, inte helt solklart! Bröderna själva talar om en "tredje väg" men visst luktar det lite Västergötland om hela inlägget.

Den Lindströmska huvudtesen är att det som en gång i tiden kallades Svitjod, ett område förlagt i huvudsak till vårt nuvarande Svealand, skall ha ersatts av ett helt annat rike. Ett kristet sådant, påvelojalt och med helt nya strategier för hur ett "land" skall styras. Det nya riket var det begynnande Sverige och de maktstrider som ägde rum under 1100- och 1200-talen, där bland annat de så kallade folkungarna deltog, var en direkt följd av den här utvecklingen. Således stod det nya mot det gamla och med facit i hand vet vi hur det gick. Landet blev kristet och så småningom en nationalstat med allt vad det innebär.

Bröderna Lindström bygger sina teorier på de fåtaliga originalkällor som finns och på den relativt rikliga forskning som bedrivits inom området. Förutom det lägger också (förmodligen broder Fredrik) till en språklig argumentation som tycks styrka det som skrivs. Vissa ord och grammatiska kvarlevor kan möjligen tyda på att de har rätt i sina tankar om Svitjod.

Men precis som alla andra forskare kan man inte säga nåt helt säkert. Även Lindströmarna tvingas vrida och vända på de fåtaliga textrader och arkeologiska lämningar som finns att tillgå. Och visst blir man lite trött när de exempelvis definitivt slår fast var slaget vid Gestilren stod. De är inte de första som försöker göra det och säkert inte de sista men som läget är nu är det helt enkelt inte möjligt att komma förbi den kvalificerade gissningens nivå! Men de har som sagt sina poänger och mycket av det som skrivet verkar vettigt och också relativt vedertaget.

På det hela taget är det en trevlig bok om ett spännande ämne, om än utsmetad på för många sidor. Stora delar av boken består av rubriksidor och radavstånden är onödigt stora. Det gör att boken visserligen blir lättläst men man köper inte böcker för papprets skull. Förmodligen blir pocketversionen bättre rent layoutmässigt. Att bröderna har en ambition att förklara går heller inte att ta miste på och de återkommande jämförelserna med samtiden är ett tydligt tecken på dessa populärhistoriska ambitioner.

Per Warmark

Publicerad: 2007-05-08 00:00 / Uppdaterad: 2011-06-18 11:22

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2477

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?