Vi blir olika människor i olika situationer – inte till 100% men miljö färgar oss mer än vi vill det.