att läsa den på en halvtimme är inte dåligt, trots allt 100 sidor (dock blev det ju ett citat på den svenska)

är det inte problematiskt att ett av problemen att berättaren här verkar ha koll på allt? han vet hur alla tänker, muslimer, rasister, danskar, invandrare, fattiga, rika, unga, gamla, dumma, smarta… är inte ett problem IRL att många intar just denna allvetande position som Fruelund gör här? hur kan frueland ger sig själv mandat att förstå alla?