Recension

: Maffians värld
Maffians värld Maud Webster
2003
Historiska Media
6/10

Gudfäder med anor

Utgiven 2003
ISBN 9189442784
Sidor 215

Om författaren

Maud Webster är bosatt i Skellefteå och arbetar som översättare, utbildare och skribent. Hon har tidigare bott i USA och Italien, där hon bland annat arbetat som arkeolog.

Sök efter boken

Maffians värld är en bok som kan passa både den specialintresserade och den med mer historiskt allmänintresse. Maud Webster tar upp Italiens dramatiska historia genom maffians roll i den, genom kopplingarna till katolska kyrkan, kristdemokratiska partiet och syditaliensk familjekultur i allmänhet.

Det är ur ett kulturanalytiskt perspektiv Webster granskar maffian, och det gör att boken känns fräsch och relevant även i ett större sammanhang. Bland annat diskuteras kvinnornas roll i maffiamentaliteten. Kvinnor kan av tradition inte vara medlemmar i maffian, men Webster pekar på den grundläggande funktion de ändå fyller, inte minst som auktoritära mödrar som uppfostrar blivande mafiosi.

Dispositionen är närmast exemplarisk. Webster börjar med att definiera vad maffian egentligen är – en specifikt siciliansk form av hierarkiskt organiserad brottslighet – och gör sin kulturanalys av maffiamentaliteten utifrån en rad nyckelord som heder, sanning, tystnad, vänskap, respekt och tjänster. Därefter går hon igenom maffians historia, period för period, och avslutar med en diskussion om var maffian står idag och imorgon.

Dessutom får vi veta en hel del om Sicilien: geografisk, demografiskt, ekonomiskt och kulturellt. Ibland, särskilt i början, blir denna genomgång aningen stolpig med alla sina namn och siffror, det är ju ett problem de flesta fackböcker har att brottas med.

För att kunna uttala sig om kulturer måste man generalisera. Det är fullkomligt omöjligt att låta bli, vilket Webster också påpekar. Ändå kan jag inte låta bli att då och då reagera över dessa generaliserande uttalanden. Sicilianare är så och så. Det är svårt att förstå en annan kultur utan att hamna i ren exotism.

Websters maffiaskildring bygger på en mängd forskande källor som prydligt anges. Hennes styrka är att samla tidigare kunskap i en lätthanterlig översikt, och det gör hon ganska bra. Hon har ett brett historiskt perspektiv som tillåter henne att dra paralleller mellan dagens maffia och patron- klientskapet i det antika romarriket. Hon ser maffian som ett system som på grund av specifika historiska omständigheter levt kvar på Sicilien snarare än något som uppstått just där.

I början av 1980-talet rådde krigstillstånd när landsbygdsmaffians ledare på en gång försökte utrota stadsmaffian och utomstående motståndare. I mångas ögon skedde detta, också med maffiamått mätt, med ohederliga metoder, vilket gjorde att en hel del hoppade av och bekände. Det är främst dessa avhoppare som gjort att maffians organisation blivit så känd. Framför allt bidrog de naturligtvis till att stora delar av maffian kunde fängslas.

Efter den uppmärksamhet som följde på 80- och 90-talens många avhopp och rättegångar har det nu återigen blivit relativt tyst om maffian. Efter en period av satsningar på maffiabekämpning, den så kallade antimaffian, drar man nu ner på resurserna. Det är en utveckling som Maud Webster varnar för. Lugnet betyder inte att problemen är överståndna, snarare tvärtom. En tyst maffia är en fungerande maffia.

Kanske kan man betrakta maffians undre värld som en subkultur i ordets faktiska bemärkelse. Maud Webster ser den snarast som en förlängning av tendenser som finns i hela samhället. Bland de viktigaste förutsättningarna för maffiaverksamheten är att det finns en samhällsapparat att infiltrera och korrumpera Integreringen mellan maffia och samhälle är av ett slag som är oerhört svår att lösa upp. Kanske finns också en ovilja att göra detta.

Textutdrag (Visa/göm)

Ella Andrén

Publicerad: 2005-08-24 00:00 / Uppdaterad: 2015-07-27 08:45

Kategori: Recension | Recension: #1740

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?