Recension

: Mysteriet Olga Tjechova
Mysteriet Olga Tjechova Antony Beevor
2005
Historiska Media
7/10

Beevor bryter mönstret!

Utgiven 2005
ISBN 918505769
Sidor 302
Orginaltitel The Mystery of Olga Chekhova
Först utgiven 2004

Om författaren

Antony Beevor, född 1946, var officer i brittiska armén men är nu författare. Hans böcker finns översatta till mer än 30 språk. Bara i Sverige har Antony Beevor sålt mer än en halv miljon exemplar. Han har tidigare publicerat böcker om spanska inbördeskriget och slaget om Berlin, men slog igenom på allvar 1998 med boken Stalingrad.

Sök efter boken

Konstnärsfamiljen Knipper-Tjechov drabbades hårt under den ryska revolutionen. Vissa familjemedlemmar stannade kvar i Ryssland medan andra valde att fly utomlands när tumskruvarna drogs åt. Olga Tjechova tillhörde den senare kategorin. Med inte mycket mer med sig än kläderna hon bar tog hon sig till Berlin med sin dotter. Berlin blev hennes räddning och plattform ifrån vilken hennes karriär som stumfilmsaktris tog fart. Hon blev snabbt en firad stjärna och succéerna avtog inte i och med ljudfilmens intåg.

Tack var eller på grund av framgångarna fick Olga tillfälle att frapperas med höjdarna inom det tyska nazistpartiet. Goebbels umgicks hon relativt flitigt med och det sägs att hon till och med var Hitlers personliga favoritskådespelerska. Den vackra Olga Tjechova blev en propagandamumsbit för det tredje riket. Goebbels, som var snabb på att utnyttja det som var populärt och lättillgängligt, insåg hennes värde och hon kunde bland annat ofta ses besöka tyska trupper under kriget.

Frågan var om hon samtidigt som hon hyllades av de nationalsocialistiska topparna och massorna också var sovjetisk spion? Några raka svar på den frågan kom aldrig ur hennes egen mun. Indicier fanns det dock gott om. Olga Tjechova flögs exempelvis ut ur det belägrade Berlin av den sovjetiska underrättelsetjänsten 1945. Rykten och mystik var under dessa omständigheter således oundvikliga och med tanke på att Olga inte drabbades särskilt hårt av de sovjetiska repressalierna späddes dessa på ytterligare.

Antony Beevor som tidigare mest fokuserat på större, mer övergripande skeenden under det andra världskriget försöker i boken skingra några av de dimmor som omgett Olga Tjechovas öde och besvara frågan om Hitlers favorit- skådespelerska verkligen var sovjetisk spion? Beevor, som också tidigare månat om individens roll i de stora skeendena, har kan man säga gjort tvärtom i och med boken om Olga. Nu står individen i centrum men likafullt som han gav utrymme åt individen i de tidigare böckerna lämnas här gott om plats för den "stora" utvecklingen. Olga och hennes släkt hänger alltså långt ifrån fritt i historien.

Som vanligt har han också bra på fötterna. Beevor är en arkivråtta av modell stornosad och han har goda kontakter i de ryska arkiven där mycket historia ligger och väntar på att bli upptäckt. Framställningen är alltså mycket trovärdig.

Olga Tjechovas livsöde är också spännande och väl värt att ta till sig, men varken Olga själv eller frågan om hon var spion eller inte är det som fascinerar mest i den här boken. Det är snarare familjen Knipper-Tjechovs släktsaga i ett vidare perspektiv som fängslar! Väl berättad som den är blir Mysteriet Olga Tjechova snarare en historia om familjeband och om saknad styrd av världspolitiska omständigheter än en utpräglad biografi.

Per Warmark

Publicerad: 2005-07-24 00:00 / Uppdaterad: 2011-06-18 12:45

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1705

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?