Jag instämmer helt med recensenten Per Warmark och vill även tillägga att Beevor i sin bok "Kreta. Erövring och motstånd", inleder med händelser i Grekland och Europa innan andra världskriget som Metaxas fascistdiktatur, Stalins och Mussolinis diktaturer och avslutar med en beskrivning av grekiska inbördeskriget efter andra världskriget och uppdelningen av Europa efter andra världskriget. Beever sätter Kreta i en politisk och historisk kontext. Dessutom upplever jag att Beevor även skildrar krigets dårskap och grymheter från alla sidor. Kreta blir som en miniatur av Europa i andra världskriget.