Recension

: Radar
Radar Andreas Malm
2004
Federativs
6/10

På spaning efter en fiende

Utgiven 2004
ISBN 9186474413
Sidor 126

Om författaren

Andreas Malm är journalist, doktorand och författare till flera böcker. Bland annat om Palestinafrågan, arbetarrörelsen i Iran och klimatkrisen.

Etiketter

Sök efter boken

Det påstås ju ibland att det inte finns något alternativ till dagens samhällssystem. Kapitalismen har vunnit, sedan kommunismen gick under i slutet av 1980-talet. Och ett är säkert; stora delar av vänstern har i hög grad förlorat sin politiska orientering sedan dess.

Den frihetliga vänstern har dock aldrig varit några anhängare av de kommunistiska diktaturer som sedemera kollapsade, så kanske borde det inte ha påverkat dem lika mycket som andra delar av vänstern. Men i praktiken verkar det ideologiska tomrummet ha smittat av sig även på den frihetliga vänstern. Så sedan ett par år försöker den syndikalistiska tidningen Arbetaren fylla detta tomrum med en regelbunden, samtidsanalyserande diskussion på ett par sidor de kallar Radar.

I den här boken samlar Radars redaktör Andreas Malm några av de bästa essäerna som har publicerats på Radars sidor under de senaste tre åren. Det är en vild blandning artiklar som gör inhopp i många disparata frågor på den politiska agendan; feminism, kapitalism, rasism, genus/queer-frågor, internationella frågor, global aktivism och mycket mer.

Essäerna kan vara korta – som Paulina Byléns underbara lilla essä om de "svåra ordens diktatur", som diskuterar ofoget att i tid och otid använda sig av komplicerade ord och förkortningar – eller långa, som Malms egen artikel om "refiering", att allting (inklusive människor) i allt högre grad betraktas främst som varor på en marknad. Och det är en tämligen bred utforskning av samtiden som görs på Radar, en debatt som inte avgränsar sig till den "egna", syndikalistiska bakgården utan också släpper in andra politiska åskådningar av olika schatteringar.

Essäerna är förstås av olika slag. Här finns de som berättar om egna erfarenheter, analyser och insikter. Här finns också de som går i dialog med olika författare, ibland inte mycket mer än långa anmälningar av olika böcker. I allmänhet håller essäerna dock mycket hög klass och borde kunna tillföra intressanta tankar för en bred, politiskt intresserad läsarkrets.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-12-15 00:00 / Uppdaterad: 2004-12-15 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1460

3 kommentarer

Kan säkert vara intressant, men det låter inte som den här boken lever upp till det du skriver om i början av recensionen om att beskriva ett sammanhängande alternativt samhällssystem. Kan du rekommendera någon bok om hur den frihetliga vänstern konkret vill att samhället ska vara organiserat? Positivt och konstruktivt snarare än att bara peka på vad som fungerar dåligt idag.

Pontus Oregistrerad 2004-12-15 13:03
 

Nej, boken Radar har inte ambitionen att komma med en fyllig beskrivning av något frihetligt alternativ.
Böcker som väl kanske kan vara intressanta för dig kan väl dels vara Michael Alberts "Parecon" (nyutgiven på Ordfront förlag) eller något av det som finns översatt av Murray Bookchin (från Frihetlig press). Det finns säkert andra också, men de är de första jag kommer att tänka på.

Klas Rönnbäck Redaktionen 2004-12-15 15:17
 

Tack för det!
De verkar lovande, ska kolla upp dem.
Har du förresten något motsvarande boktips för planekonomi-vänstern?

Pontus Oregistrerad 2004-12-15 18:43
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?