Recension

: Peace under fire
Peace under fire ISM .
2004
Verso
5/10

Vittnesmål av förtryck

Utgiven 2004
ISBN 1844675017
Sidor 297
Språk Engelska
Medförfattare Josie Sandercock, Radhika Sainath, Marissa McLaughlin, Hussein Khalili, Nicholas Blincoe, Huwaida Arraf, Ghassan Andoni

Om författaren

Redaktörerna är alla aktiva inom ISM (International Solidarity Movement).

International Solidarity Movement – ISM:s officiella hemsida.

Sök efter boken

Palestina har allt för länge lämnats åt sitt öde. Omvärlden har passivt stått vid sidan om medan den israeliska ockupationen har fortsatt, år efter år. Vi går nu mot att ockupationen pågått i 40 år, utan någon hjälp från vad som brukar kallas för det internationella samfundet.

Kvar återstår olika organisationers solidaritetsarbete. En av dessa organisationer, International Solidarity Movement (ISM), grundades för att direkt understödja palestinsk kamp mot Israels ockupation, genom olika icke-vålds aktioner. Det är en organisation som blivit såväl älskad som hatad, av olika läger.

Den här boken kan närmast betraktas som ISM:s ”officiella” historieskrivning. Flera av redaktörerna utgör de styrande i ISM:s organisation, och den organisation (Rapprochement center) som grundade ISM. Och bidragen utgörs av huvudsakligen av organisationens pressmeddelanden och utvalda ISM-aktivisters dagböcker och rapporter. Någon gång ibland förekommer det artiklar från andra källor, t.ex. massmedia från olika länder. Boken saknar dock tyvärr någon slags analys av konflikten – den förutsätter redan från start att man har en viss förförståelse (i huvudsak densamma som organisationens) för att den ska vara relevant.

När en organisation skriver sin egen historia blir beskrivningen förstås alltid därefter. Den bild man vill ge är oftast tillrättalagd, inte sällan självförhärligande. Den här boken är väl knappast något undantag från det. Här framgår vilka viktiga aktioner som ISM varit involverade i, och hur bra det har gått. Enligt den egna beskrivningen. De gånger då det har gått rejält åt helvete – som när aktivisterna Rachel Corrie eller Tom Hurndall mördades av militären – diskuteras inte alls självkritiskt. Och en självkritisk diskussion på andra områden uteblir också.

Det som lyfter boken är somliga av de bidragande artiklarna, vilka berör extremt mycket. Man kan väl snarast säga att många av dessa pärlor tyngs ned av andra artiklar på ett tråkigt vis. Det handlar om välskrivna, personliga vittnesmål från det ockuperade Palestina – ögonblicksbilder av förtryckets vardag.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-10-22 00:00 / Uppdaterad: 2010-06-06 07:37

Kategori: Recension | Recension: #1386

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?