Recension

: Live from Palestine
Live from Palestine Nancy Stohlman
2003
South End Press
0/10

Mänsklig sköld i Palestina

Utgiven 2003
ISBN 089608695X
Sidor 224
Språk Engelska
Medförfattare Laurieann Aladin

Om författaren

Nancy Stohlman är organisatör vid Colorado Campaign for Middle East Peace. Hon har skrivit om sin tid i Palestina i diverse tidskrifter. Laurieann Aladin är författare och aktiv i Women's International League for Peace and Freedom.

Colorado Campaign for Middle East Peace – Organisationen Nancy Stohlman är aktiv och organisatör vid.

Sök efter boken

Israels ockupation av Palestina har pågått i snart 40 år. Omvärlden har många gånger i ord fördömt ockupantionen såväl som den apartheidpolitik som Israel bedriver gentemot palestinierna på de ockuperade områdena Västbanken och Gaza. En del länder har också ägnat sig åt biståndsverksamhet till de drabbade. Inget land, och inte heller det internationella världssamfundet genom FN, har dock försökt sätta kraft bakom orden om att ockupationen av Palestina måste upphöra. Palestinierna har lämnats helt åt sitt öde av omvärldens statsmakter.

De enda som har gjort något praktiskt för att försöka motverka ockupationen är olika folkliga rörelser på gräsrotsnivå. Hit hör exempelvis organisationen Grassroots International Protection for the Palestinians (GIPP), såväl som den mer omtalade International Solidarity Movement (ISM) – de ”mänskliga sköldarna”.

I den här boken får man läsa om hur de här organisationerna fungerar, ur aktivisternas eget perspektiv. Här blandas centrala koordinatörer och grundarna av de olika organisationerna, med intryck som olika korttidsaktivister har fått under tiden de försökt arbeta politiskt i Palestina.

Live from Palestine innehåller många hårresande och skrämmande berättelser om rättsövergrepp som den israeliska militären gör sig skyldig till. Men som bok betraktat är det ganska ojämn kvalitet på bidragen. Många av dem har ett stort inslag av privat reseberättelse – sådant man skriver för vänner och familj har inte alltid så högt läsvärde för en bredare publik. Det skulle ha behövts lite stramare redigering av många bidrag för att höja läsvärdet.

Jag kan också sakna en mer självkritisk granskning av de här organisationernas arbete. Redaktörerna och de allra flesta författarna är själva aktiva i dem. Men hur mycket uträttas egentligen, vad leder alla goda ambitioner till?

Boken visar dock prov på att det går att göra något åt situationen – både på plats i Palestina och (om man inte vill/kan resa dit) i andra länder. Allt medan ockupationen förvärras, och läget för palestinierna blir allt mer desperat, är det ett budskap som tål att upprepas.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-07-23 00:00 / Uppdaterad: 2011-07-03 11:46

Kategori: Recension | Recension: #1272

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?