Verkar vara en dum bok. Och mänskligheten = männen? Krig är en central del av kvinnors historia? Hardly. Möjligen som offer.