Recension

: Banana wars
Banana wars Gordon Myers
2004
Zed books
6/10

Omöjligt att stödja de svaga?

Utgiven 2004
ISBN 1842774530
Sidor 160
Språk Engelska

Om författaren

Gordon Myers arbetade under flera decennier vid Storbritanniens motsvarighet till vårt Livsmedelsverk (MAFF), och har länge även arbetat för de karibiska bananexportörernas organisation (CBEA).

Sök efter boken

Titeln för väl mest tankarna till ”bananrepubliker” och andra liknande begrepp, men ”banankriget” var om än inte ett krig så åtminstone en handelskonflikt mellan USA och EU.

Bakgrunden till konflikten var att EU under många år har stött produktionen av bananer i en del karibiska ö-stater. Det är länder som har få möjligheter att producera varor konkurrenskraftigt, och då har bananer varit den vara de är minst dåliga på att producera. Men utan stödet från EU hade de likafullt inte blivit konkurrenskraftiga.

Det här fick dock USA att se rött, eftersom de stora bananbolagen Chiquita och Dole utövade påtryckningar på den amerikanska regeringen. Följaktligen drogs EU inför världshandelsorganisationen WTO:s domstol. Och förlorade.

I den här boken kan du läsa om hela bakgrunden till historien, och hur processen förlöpte. Det är ett mycket talande exempel på att liberaliseringen av världshandeln ofta får mycket skeva effekter. Att de stödsystem som EU hade utformat inte var optimala må vara en sak, men om konsekvensen blir att det blir en omöjlighet att hjälpa fattiga länder över huvud taget har ”frihandels”-ivrandet gått ett steg för långt.

Myers skriver initierat om ett viktigt ämne. Det är dock ingen nybörjarbok, utan förutsätter nästan att man redan har en del kunskaper om internationell handel. Om man har det är det dock en ypperlig fallstudie att lära sig av.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-09-10 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-07 12:15

Kategori: Recension | Recension: #1332

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?