Recension

: Kampen om allmänningarna
Kampen om allmänningarna Alternativ stad
2004
Miljöförbundet Jordens Vänner
4/10

Det gemensamma till salu

Utgiven 2004
ISBN 9197420921
Sidor 64

Om författaren

Alternativ Stad bildades i Stockholm 1969, och är formellt en lokalgrupp inom miljöorganisationen Miljöförbundet Jordens Vänner. Det är dock en tämligen autonom sådan med en agenda mycket bredare än vad som i gängse debatt brukar kallas för ”miljöfrågor”.

Alternativ stad – Organisationens egen hemsida, där du bl.a. kan läsa mer om deras kampanj om allmänningar.

Sök efter boken

Under senare år har allt mer av våra gemensamt ägda och/eller förvaltade tillgångar sålts ut till privata intressen eller drift av dem har lagts ut på entreprenad. Kommunalt ägda bostäder har sålts ut till privata värdar eller ombildats till bostadsrätter. Offentliga bolag för energi- och vattenförsörjning har sålts ut i flera kommuner. Gator och torg invaderas av privata intressen, och privata köpcentrum tar över tidigare offentlig mark. Inom skolan och vården finns det nu många friskolor och privatläkare, som tar över allt mer från offentlig verksamhet.

I takt med denna utveckling har vi människor också förvandlats från att vara medborgare och brukare till att vara konsumenter. Och de som då har råd att köpa sig en bostadsrätt eller vård på en privat inrättning kan göra det, medan de som inte har råd vackert får vänta i den allt längre kön. Allt medan den offentliga verksamheten rustas ned. Detta får också konsekvenser för samhällslivet – ett demokratiskt samhällsliv kräver offentliga torg där folk kan mötas och föra samtal. Marknaden är inte någon demokratisk mötesplats.

Vi får inte låta den här utvecklingen fortgå oemotsagt, menar organisationen Alternativ Stad i den här lilla skriften. Det krävs ett folkligt motstånd som gör uppror både mot profithungrande privatintressen, och politiker som glömt bort vilka det är som egentligen har röstat fram dem.

Skriften består av en rad korta inlägg om olika sorters allmänningar, med ett mycket tydligt Stockholmsfokus. Det är oklart vem som är författare till respektive del – somliga av inläggen är signerade medan andra inte är det.

Det är ett viktigt ämne som tas upp, men tyvärr karaktäriseras skriften mest av polemik. Problembeskrivningen är ofta något svart-vit (offentlig verksamhet får mestadels ofta stå utan kritik, medan det finns få försonande drag med privat dito). Men någon diskussion om var avvägningen mellan offentligt och privat ska göras istället förs tyvärr aldrig i den här skriften. Ett par exempel på olika motståndsaktioner beskrivs extremt kortfattat, men om och hur dessa aktioner skulle fungera för att driva verksamhet (som alternativ både till privat och offentlig drift) under längre tid diskuteras inte.

Så tyvärr utmynnar skriften inte i något särskilt konkret; människor ska inte "bara" vara konsumenter, utan också medborgare och medmänniskor. Visst, tänker jag, men hur många säger egentligen emot den slutsatsen?

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-07-18 00:00 / Uppdaterad: 2011-01-28 12:45

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1265

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?