Recension

: Den tändande gnistan
Den tändande gnistan Malcolm Gladwell
2003
Prisma
7/10

En riktigt klibbig bok

Utgiven 2003
ISBN 9151841266
Sidor 239
Orginaltitel The tipping point
Översättare Gunnar Sandin

Om författaren

Malcolm Gladwell är journalist och författare. Född i England, uppvuxen i Kanada, bor numera i New York och arbetar sedan 1996 på The New Yorker magazine. Arbetade tidigare på Washington Post, och har publicerat fyra populärvetenskapliga böcker.

Sök efter boken

Det är svårt att se något positivt med infektionssjukdomar som SARS eller fågelinfluensan. Inte så konstigt kanske med tanke på att de faktiskt dödar människor. Malcolm Gladwell har emellertid funnit en aspekt av dessa sjukdomar som faktiskt går att uppfatta som positivt: sättet de sprids på.

Dessa sjukdomar sprids epidemiskt och i detta förlopp finns många paralleller till hur både idéer och produkter kan spridas. Det är alltså möjligt för exempelvis ett skomärke att bli populärt eller att förändra ett beteende hos en grupp med ganska små medel. Det gäller bara att allt går rätt till. Långt ifrån alla "epidemier" får stor och varaktig utbredning.

Det hela verkar mycket enkelt när man har läst boken. Den begreppsvärld man introduceras i ter sig solklar och man upptäcker att man helt plötsligt tagit till sig begrepp som "förenare", "klibbighetsfaktor", "vetgiriga" och "lagen om de få". Alla viktiga och avgörande beståndsdelar i ett lyckat spridningsförlopp.

Att man så naturligt tar till sig bokens innehåll beror helt enkelt på att det är bra paketerat. Gladwell är en mästare på att argumentera och han gör det brett och lättbegripligt. Exemplen hämtas från vitt skilda håll. Vetenskapliga analyser blandas med intryck från människor som korsat Gladwells väg och resultatet är fängslande, eller som författaren själv skulle uttrycka det: klibbigt.

Det verkar som sagt enkelt men dock med en betoning på verkar. Visst finns här massor med poäng och relevans men att tro att man genom att läsa den här boken får en fix och färdig mall för hur man skall agera för att sprida sitt budskap är dock naivt. Det är nog snarare så att man kanske kan inspireras av budskapet. Inspireras till alternativa och småskaliga lösningar som kanske, kanske kan få ett epidemiskt förlopp.

Textutdrag (Visa/göm)

Per Warmark

Publicerad: 2004-03-17 00:00 / Uppdaterad: 2011-06-18 13:46

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1116

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?