Recension

: Factory
Factory Gillian Darley
2003
Reaktion books
7/10

Älskade, hatade fabrik

Utgiven 2003
ISBN 1861891555
Sidor 224
Språk Engelska

Om författaren

Gillian Darley har tidigare skrivit en rad böcker om arkitektur och samhället. Hans mest kända bok är sannolikt Villages of Vision (1975).

Sök efter boken

Fabriken – symbolen framför andra för framsteg och välstånd. Fabriken – symbolen framför andra för miljöförstöring och förtryck. Omtvistad; hatad såväl som älskad. Romantiserad och svartmålad. Och vida omskriven. Hur många statliga utredningar finns det inte från olika länder om arbetarnas situationen i fabrikerna. Hur många spaltmeter har inte skrivits om arbetarnas övertagande av produktionsmedlen (läs: fabrikerna)? Hur mycket har inte likaledes skrivits om innovationer och produktionsförändringar, stigande vinster och ökad produktion?

Och allt detta trots dess relativt korta historia. Första gången den omnämns i litteraturen är i Dantes Inferno. Men fabriker i dagens moderna mening uppkom inte förrän för ett par hundra år sedan, i och med den industriella revolutionen. Först ut på banan kom de engelska textilindustrierna. Till en början utrustade med ångkraft, för att med tiden utrustas med allt mer avancerad teknik.

I den här boken spårar arkitekturhistorikern Gillian Darley fabrikens historia ur ett antal olika perspektiv. Fabriken skildras som en bild, utanpåverket, som innovatör, som försäljningsknep och som modell. Här samsas skildringar av det moderna japanska just-in-time-systemet (JIT) med skildringar av utopiska socialisters försök att skapa mönsterfabriker på olika håll i världen.

Boken är mycket lättläst även för en lekman på arkitekturens område. Den innehåller också rikligt med illustrationer både av specifika fabriker som diskuteras, och mer allmänna byggnader som karakteriserar en era. För den som är intresserad av utvecklingen av ett centralt element i vårt moderna samhälle kan den här boken rekommenderas.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-09-12 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-12 12:15

Kategori: Recension | Recension: #890

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?