Recension

: The soviet century
The soviet century Moshe Lewin
2005
Verso
9/10

Strålande om Sovjets historia

Utgiven 2005
ISBN 1844670163
Sidor 416
Språk Engelska

Om författaren

Moshe Lewin föddes i Polen 1921. Han är en av världens ledande Sovjet-historiker och har skrivit en rad böcker på temat. Han arbetade tidigare vid University of Pennsylvania, men är numera pensionerad.

Sök efter boken

Sovjetunionen upphörde att existera för snart 20 år sedan, men dess existens kom att färga större delen av 1900-talets historia. Hotet om att en kommunistisk revolution skulle sprida sig till flera länder föranledde allt från veritabla häxprocesser till direkta folkmord på anhängare av den kommunistiska läran i en rad "väst"-allierade länder under Kalla kriget. För de länder som valde att alliera sig med Sovjet kom landet istället att framstå både som en ledstjärna och ett stöd, åtminstone i den officiella propagandan.

Synen på Sovjet, och "kommunismen"/"socialismen" som hade genomförts i landet, var sällan särskilt balanserad. Här gällde antingen, eller. Svart eller vitt. Arbetarnas paradis eller ondskans imperium.

Att skriva om Sovjets historia är därför att ge sig in på mycket minerad mark. Ändå är det vad Moshe Lewin gör. Och faktum är att han lyckas undvika de allra flesta försåtsmineringarna och fallgroparna riktigt väl.

Lewin skildrar exempelvis folkmorden som genomfördes under Stalins välde i detalj, utan att skräda orden om vilket tyranni detta innebar. Samtidigt kan han kritisera andra författare för att överdriva folkmorden, i politiska syften. Siffror om hundratals miljoner döda (vilket också somliga svenska författare glatt återgivit) är rena rama fantasisiffrorna, menar han. De sovjetiska folkmorden var fruktansvärda nog som de var, skriver Lewin – det finns ingen anledning att överdriva dem.

Författaren kan på samma sätt skriva om Gulag-systemet, och den extremt brutala hanteringen av både "politiska" och andra fångar – exempelvis som tvångsarbetskraft i Sibirien och på flera andra håll. Det här har skildrats från insidan av Solsjenitsyn i hans klassiska verk "Gulag-arkipelagen", men Lewin framhåller att det samtidigt kan ses som ohederligt av Solsjenitsyn att inte med ett enda ord påpeka att Gulag-systemet hade förändrats i grunden vid den tid han skrev sitt epos.

Lewins bok spänner över ett vitt fält – här finns exempelvis porträtt av de namnkunniga Sovjet-ledarna (med tonvikt på Stalin), liksom ingående skildringar av hur den byråkratiska statsapparaten fungerade. Det sistnämnda är inte minst viktigt, eftersom det ger en god bild av hur diktaturen kunde upprätthållas – vad det var som gjorde att en tyrann som Stalin inte bara avsattes. Boken spänner också över flera sektorer av det sovjetiska samhället: politik, juridik, ekonomi Â…

Det finns alltid saker man kunde ha önskat hade inkluderats i en sån här skildring. Själv hade jag till exempel gärna sett mer konkreta redovisningar av hur ekonomin verkligen såg ut, exempelvis i form av statistik, liksom om Sovjets relation till andra länder (både inom och utanför den egna intressesfären). Som en skildring av det sovjetiska systemets interna funktionssätt – och därmed hur en diktatur kan upprätthållas under så lång tid – är det här en alldeles lysande bok.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2006-01-18 00:00 / Uppdaterad: 2009-05-02 14:52

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1886

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?