Recension

: Cutting the wire
Cutting the wire Jan Rocha
2002
Latin America Bureau
8/10

Vänsterns globala favoritprojekt

Utgiven 2002
ISBN 1899365516
Medförfattare Sue Branford

Om författaren

Jan Rocha har bott i Sao Paolo i över trettio år, och arbetar som korrespondent för BBC och The Guardian. Hon har tidigare skrivit bl.a. Murder in the rainforest (1999).

Sök efter boken

Tillgång till mark är en av de mest kontroversiella frågorna i många länder. I Brasilien äger en liten, och snuskigt rik, elit en mycket hög andel av all mark, utan att ens utnyttja den till fullo i många fall. Detta samtidigt som miljontals människor inget hellre vill än att bruka jorden för sitt eget uppehälle, istället för att tvingas leva i kriminalitet eller under slavliknande förhållanden inom industrin.

På pappret sägs det att en jordreform ska genomföras i landet. Men det har sagts under lång tid, och praktiken är att väldigt få verkligen har fått tillgång till någon jord. Myndigheternas vilja att genomföra jordreformen har inte varit särskilt hög.

Detta har lett till att en radikal rörelse – förkortat Movimento Sem Terra, MST, de jordlösa arbetarnas rörelse – har vuxit fram. Under de senaste tjugo åren har den sett till att över 300 000 jordlösa på egen hand har kunnat kämpa till sig en jordlott att odla upp.

Men MST är långt ifrån okontroversiella. Metoden man använder sig av är att (med fredliga medel) ockupera mark som inte används av de stora jordägarna. För de som formellt äger (eller åtminstone påstår sig äga marken) är det här förstås oerhört provocerande, och har lett till att jordägarna många gånger har svarat med våld. Än idag lever man inte säker om man är med i MST, varje år mördas ett antal aktivister av jordägarna och deras inhyrda lakejer.

I den här boken kan man läsa om allt från MST:s historia och ideologi till situationen så som den sågs ut då boken skrevs (för drygt ett år sedan). Sedan dess har den före detta fackföreningsledaren Lula tagit över presidentposten, vilket har lett till att många nu hoppas på att fler reformer för en ökad jämställdhet kan genomföras. Kanske så även en jordreform?

MST har ju blivit lite av den globala vänsterns favoritprojekt, och är hyllade av många – så även författarna till den här boken. Men även om man märker att författarna är partiska i så måtto att de ställer sig bakom MST:s politik, så är det inte en helt okritisk bok. Exempelvis diskuterar de problemet med att MST i hög grad är en "manlig" organisation – många män som styr – och motsättningarna som finns mellan organisationens revolutionära retorik och den praktiska vardagen.

Branford och Rocha skriver väldigt bra, och varvar analyser och beskrivande avsnitt med intervjuer med olika aktivister inom MST-rörelsen (allt ifrån några av ledarna till vanliga gräsrötter runt om i landet). För den som är intresserad av en av vår tids mest framgångsrika folkrörelser är det här en utmärkt läsning.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-05-27 00:00 / Uppdaterad: 2003-05-27 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #710

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?