Recension

: Resource rebels
Resource rebels Al Gedicks
2001
South End Press
7/10

Uppror mot industrisamhället

Utgiven 2001
ISBN 0896086402
Sidor 241
Språk engelska

Om författaren

Al Gedicks är professor i sociologi vid University of Wisconsin. Han är grundare av Centre for Alternative Mining Development Policy, och har tidigare skrivit boken ”New Resource Wars: Native and Environmental Struggles Against Multinational Corporations”.

Sök efter boken

Vårt industriella samhälle är totalt beroende av olika naturresurser för sitt uppehälle. Några av de mer centrala resurserna är metaller och olja. Utan de här resurserna skulle industrisamhället obönhörligen stanna av. Men detta är ändliga resurser, och i takt med industrisamhällets utveckling så har mer centralt belägna källor och täkter tömts på sitt innehåll. Det har lett till att bolagen blir tvungna att söka sig till allt mer perifera områden för att hitta nya fyndigheter att utvinna. Höjda miljökrav i de rikare länderna bidrar också till att flytta ut mycket utvinning till Syd.

Marknadens, kapitalismens, front förflyttas ständigt – kapitalismen breder ut sig. I dagens läge ligger den här fronten i de allra flesta fall på ursprungsfolks områden. Alla andra fyndigheter har uttömts, och nu återstår framförallt områden som tidigare varit orörda därför att de varit så oländiga. Men desperationen och girigheten vet inga gränser.

Det här leder dock till stora konflikter med ursprungsfolk världen över, som försöker försvara sina rättigheter mot bolag och stater som tränger sig in på deras områden. För oländiga områden är sällan obebodda, utan huserar många ursprungsfolk. Och den tragiska verkligheten är att det här sker världen över – från USA till Colombia, från Nigeria till Papua Nya Guinea; ursprungsfolk körs över när stora kapitalintressen är intresserade av fyndigheter på deras områden.

I den här boken dokumenteras en lång rad såna fall. Vi får berättelser från Ogoni-folkets kamp mot Shell och andra oljebolag i Nigeria, och andra ursprungsfolks kamp mot gruvbolaget Freeport McMoran, mot Texaco, mot RioTinto, mot Occidental Petroleum, och så vidare. Listan görs lång över uppror mot industrisamhällets härjningar.

Det är en i stor utsträckning deprimerande läsning om hur kapitalismen frångår sina egna principer om äganderätt och allas likhet inför lagen, så fort det gäller stora bolag som kan vinna på det. Det är också deprimerande att läsa om all den rasism och fientlighet som möter ursprungsfolk världen över. Samt inte minst hur delaktig staterna (både diktaturer och så kallade demokratier) är i de allra flesta fallen.

Men det finns också ljusglimtar. Gedicks beskriver hur folkrörelsers kampanjer har bidragit till att – åtminstone tillfälligt och/eller partiellt – förbättra situationen på olika håll. Ännu har kanske inga kampanjer vunnits, men däremot en del slag. Och, menar Gedicks, det finns gott hopp för framtiden ju mer folkrörelserna kan lära sig av de erfarenheter som gjorts, och bygga vidare på dem.

Det måste konstateras att Gedicks bok egentligen inte säger så mycket nytt. De flesta fall han beskriver kan man läsa många rapporter och artiklar om på olika websajter, t.ex. från de folkrörelser han talar om. Den liknar också i hög utsträckning hans tidigare bok New Resource Wars. Men bokens styrka är att författaren här ställer samman mycket global information i ett lätthanterligt format, tar ut det centrala och ställer flera olika fall bredvid varandra. I den förra boken var fallen begränsade främst till USA. Här kommer nu ett globalt mönster fram – ett brutalt och otäckt mönster, där profit tar överhanden över miljö och mänskliga rättigheter.

Eftersom han också beskriver många kampanjer som pågått kan boken också bidra med lärdomar för den som vill försöka förändra situationen. För det är väl kanske den viktigaste lärdomen som boken ger; situationen inom olje- och gruvindustrin må många gånger vara hemsk, men den går att förändra. Här finns nu en praktisk guide – det är bara att sätta igång!

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2002-02-27 00:00 / Uppdaterad: 2010-01-05 23:48

Kategori: Recension | Recension: #486

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?