Recension

: Postkoloniala texter
Postkoloniala texter Catharina Landström
2001
Federativs
6/10

Måste det göras så j***a svårt?

Utgiven 2001
ISBN 9186474367
Översättare Ellinor Broman

Om författaren

De sex författare som ingår i antologin utgör lite av ”gräddan” av postkoloniala författare. Mest känd för en bredare allmänhet är kanske Edward Said (författare till bl.a. ”Orientalism”) eller Frantz Fanon (författare till ”Jordens fördömda”). Andra författare som bidraget med sina texter är: Homi Bhabha, Chandra Talpade Mohanty, Gayatri Chakravorty Spivak och Avtar Brah.

Sök efter boken

När jag vid tidigare tillfällen har försökt ge mig på någon författare eller antologi inom den postkoloniala skolan har jag oftast, redan efter ett par sidor, slagit mig för pannan, suckat djupt och inte sällan givit upp. Det fikonspråk som verkar dominera området gör nämligen att mycket av det jag stött på är snubb på oläsbart. Men skam den som ger sig; så när nu Federativs ger ut en ny antologi med "Postkoloniala texter" var det dags att ta tjuren vid hornen ännu en gång.

Jag måste erkänna att jag blev positivt överraskad. Nog har även den här samligen sina begreppslabyrinter som jag villade bort mig i. Men den har samtidigt flera mycket läs- och tänkvärda bidrag som även vi normala dödliga kan läsa med behållning. Det gäller till exempel Chandra Talpade Mohantys bidrag om "Kvinnliga arbetare och kapitalistiska skript". Mohanty menar att kvinnor i olika situationer inte delar samma universella behov; det är en felsyn som den västerländska feminismen har. Men, menar hon, kvinnor kan ändå hålla samman genom "strategiska gemenskaper" gentemot den globala kapitalismen och dess exploaterande förhållanden.

Ett annat mycket läsvärt bidrag är exempelvis Edward Saids essä "Att representera den koloniserade". I den försöker Said problematisera frågan om antropologins roll – vetenskapligt och politiskt. Antropologin, menar han, kan aldrig frikopplas helt från en imperialistisk världsordning eller från sitt eget arv. Det betyder att en enskild antropolog alltid – om han kommer från Nord – kommer att vara en del av detta system, med följden att studieobjektet, "vilden", blir den Andre, det Främmande. Subjektet, menar Said, måste istället börja forska själv – om sig själv – och inte förlita sig på forskningen från västerlandet.

Någon djup suck måste jag erkänna att jag nog släppte ur mig även den här gången. Går det verkligen inte att skriva på ett sätt så att även en tämligen normal publik förstår? Jag må väl vara obildad om man så vill, men jag gissar att jag i så fall delar det med en ganska bred allmänhet. Och om man som författare i ett viktigt politiskt ämne vill nå förändring, borde man då inte försöka skriva så att lite fler än ett fåtal akademiker förstår en? Kort och gott; måste man göra det så förbannat svårt för sig? Svårast hade jag kanske att förstå mig på Gayatri Chakravorty Spivak och Homi Bhabha. Rent taktiskt kan det därför vara synd att dessa ligger så tidigt i boken – jag befarar att de kan avskräcka en del från fortsatt läsning. Men bli för allt i världen inte avskräckt. Det finns ljus i slutet av tunneln; det finns mer lättbegripliga essäer mot slutet av boken…

Det är i sin helhet dock en av de mer lättillgängligare böckerna som jag känner på temat (trots ett par undantag), vilket inte betyder så lite. Det är alltså en ganska bra början om du är intresserad av att försöka förstå postkolonialismen. Boken inleds också med en mycket bra introduktion av redaktören Catharina Landström som drar upp betyget avsevärt. Läs den introduktionen – du lär förmodligen behöva den hjälpen! Läs den en gång till. Det blir nämligen inte så mycket enklare, när du väl "sätter igång" med essäerna. Sen måste jag också uttrycka min beundran inte minst för översättaren (Ellinor Broman) som har orkat ta sig igenom dessa minst sagt komplicerade översättningar.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2001-04-24 00:00 / Uppdaterad: 2001-04-24 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #179

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?