Kommenterande Niklas Orrenius’”Drömmen om Sverige” på Dagensbok.com-sidor den 12.feb.-15

Hittade er spalt då sökte forum där mina alster kunde noteras,diskuteras,värderas.Författaren ovan har nog skrivit en intressant bok-ska köpa i snar framtid.Jag vill även påpeka att i Sverige finns det alternativa drömmar.Som tex. mitt,som jag drömt nu över 40 år.Att kunna integreras på ett mänskligt villkor,såsom jag känner mig själv.En infrågasättande,nysvensk intellektuell med alternativtänkarens tankar som ifrågasätter dagens människosyn,på grund av ett nytt vetenskapsparadigm.För filosofen har det varit aktuellt att fråga de klassiska frågorna: är vi (Jaget) bara fysisk kropp,vår identitet social roller eller tillhörighet i någon grupp (klass,etnicitet,religion,nation,kultur),eller har vi en själ och medvetande som föds igen? Som alternativtänkare som ville skapa en ny filosofi-ett nytt vetenskapsparadigm-uteslöts jag från gemenskapen på de villkor som jag ville ha-på jämbördig villkor-ej i egenskap av ”invandrare” med de roller som majoritetsbefolkningen ville placera mig i.-Läs gärna mina dikter som uppstod efter min svåra skilsmässa 1982 men vilka jag nu börjat publicera i ett eget förlag på http://www.vidorg.eu
efter att äntligen ett bättre sätt att hitta ut än mina blogginlägg som ingen ville kommentera.- Jag trycktes i marginal
och fått kämpa för mitt människovärde här i Sverige,men är samtidigt tacksam att jag har ej likviderats på sätt som sker utomlands,i mindre mogna demokratier.Än kämpar jag på mina ”fronter”-dagsaktuellt i litteratur då vetenskap,media,politik och näringsliv har ej tagit mig emot som äkta,svensk dissident (nå ja,nysvensk).-Nu då snart närmar mig pensionsåldern har ev. tid kvar att ägna mig mer åt det som intresserar mig mest: som metamotiverad människa vara med att förnya världen på en ny,bredare grund än dagens vetenskapsparadig och dess människosyn.

Tack för möjligheten att komma fram här?
Lasse T Laine,filosof-samhällsvetare,författare,entreprenör och tidningsbud