Etikett

Mats Söderlund

2018-09-09

Skriva poesi Mats Söderlund
Recension
2018-09-09 00:00
Matilda Gomis
0

Sedan den dagen jag fick ett språk har poesin varit ett verktyg som hjälpt mig att förhålla mig till världen. Hur det blev så vet jag inte. Däremot minns jag hur jag dikterade naturromantiska poem, min snälla dagmamma skrev ned dem och jag tecknade illustrationer. Då var jag i fyraårsåldern och hade ännu inte erövrat […][...]

2015-04-26

Göra män Mats Söderlund
Recension
2015-04-26 00:00
Marie Gröön
0

2012 kom Mats Söderlunds bok Göra kärlek, om jämställdhet i (främst) heterosexuella parrelationer. I den skriver han på ett personligt och resonerande sätt om sin egen väg fram till att bli en (mer) jämställd partner. Han utgår från sig själv och sina erfarenheter, men redogör också för den litteratur och forskning han läst för att […][...]

2011-09-09

Våld till vardags. Sjutton mäns berättelser
Recension
2011-09-09 00:00
Ella Andrén
0

I inledningen till antologin Lyckliga slut. Sjutton berättelser om vardagsvåldet efterlyste Susanna Alakoski, redaktör för denna samling kvinnliga erfarenheter, mäns sida av saken. Våld till vardags. Sjutton mäns berättelser är svaret på den efterlysningen. Vi måste kunna prata om det här för att kunna förändra något, löd Alakoskis uppmaning. Men om det var svårt att […][...]

2002-06-28

Stillhetens sträckta halsar Mats Söderlund
Recension
2002-06-28 00:00
Anders Edwartz
0

Den här diktboken består av 186 numrerade, femradiga verser som alla är kursiverade. Kursivering, ja. Det används som brukligt för att framhäva vissa ord eller fraser i text, men här är alltså allt satt på lut. Och det är inte svårt att läsa det som ett tilltal med eftertryck, som om diktaren har utomordentligt viktiga […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?