Recension

: Sångaren och notbilden
Sångaren och notbilden: Något om hur sångare tolkade noterna under det sena 1700-talet och om vad vi kan göra idag Iwa Sörenson von Gertten
2021
Gidlunds Förlag
7/10

Handbok för sångnördar

Utgiven 2021
ISBN 9789178444571
Sidor 96

Om författaren

Iwa Sörenson von Gertten är operasångerska och sångpedagog. Hon var anställd som sångerska vid Kungliga operan 1979-2001 och har arbetat som sångpedagog vid musikhögskolorna i Göteborg och Stockholm samt vid Uppsala universitet. Hennes intresse för uppförandepraxis har funnits med genom hela hennes yrkesliv.

Sök efter boken

”Gå till noterna” kan man få höra som sångare eller musiker ”allt finns där”. Ja och nej. För under olika perioder i musikhistorien har olika mycket skrivits ut i själva noterna. En enkel melodistämma och en besiffrad basstämma kräver sin kunskap för att bli till något klingande och detsamma gäller även för andra typer av notbilder.

Under 1700-talet förväntades en sångare veta att en eller flera noter skrivna på ett visst sätt, på en viss plats i en musikalisk fras, skulle utföras på ett helt annat. Toner skulle dras ut eller kortas av, andra toner skulle läggas till o.s.v.. Och på samma sätt är det nu – vill vi att musiken från den epoken ska låta ”som den gjorde då” behöver vi också lära oss detta.

Iwa Sörenson von Gertten har gått till sångskolorna från tiden, där tyska sångare instrueras i den italienska traditionen och visar med många olika exempel hur notbilden ska tolkas – eller kan tolkas, för inte sällan finns det flera alternativ att välja mellan. Något som ses som eftersträvansvärt är också en smakfullhet och den är svårare att uppnå än de rent tekniska färdigheterna.

Det här är en bok främst för den som inte bara är intresserad av sång och då företrädesvis barocksång, utan också själv sjunger den repertoaren. Visserligen kan den som enbart är en engagerad lyssnare få ingångar till hur framförande och notbild skiljer sig åt men den som också sjunger lockas att prova, att ta fram sina noter och tillämpa de olika exemplen. Så ock jag, som plockade fram min Arie Antiche som samlat damm några år, och kunde konstatera att mina små noteringar till största delen överensstämde med det som visas här.

Ibland tycker jag att det blir lite för mycket av att enbart återge det andra skrivit utan att värdera eller tillföra något ytterligare och det ger en kvarvarande känsla av att jag hellre hade gått till originalen. Samtidigt är detta ett urval och troligen hade jag baxnat över omfattningen i de äldre texterna och ingenstans görs anspråk på att det ska vara annat än en handledning och introduktion.

Det blir också en del upprepningar och någon gång kommer en förklaring av ett begrepp i ett senare kapitel, vilket kan bli en aning förvirrande. Men det finns också med en del musikaliska begrepp som jag inte hört talas om och som jag verkligen måste fundera över hur de egentligen både utförs och låter, vilket är spännande.

Någon enstaka gång är notexemplen lite otydliga i hur de ska tolkas men för det mesta är det lätt att följa notskrift mot utförande.

Saga Nordwall

Publicerad: 2022-04-19 00:00 / Uppdaterad: 2022-04-18 21:58

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #8770

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?