Recension

: Inte jag
Inte jag Daniel Sandin
2020
Ekström & Garay
5/10

Okonstlat om livet

Utgiven 2020
ISBN 9789189047839
Sidor 71

Om författaren

Daniel Sandin är gymnasielärare, skribent och författare till bland annat Talrädsla i skolan samt Religion och hår. Den senare boken är en populärvetenskaplig exposé över de stora religionernas förhållande till hår. 2019 mottog Sandin Svenska Akademiens svensklärarpris. Inte jag från 2020 är hans lyrikdebut.

Sök efter boken

Daniel Sandins poesidebut är en diktsamling indelad i fyra avsnitt: ”Charader”, ”Bravader”, ”Barrikader” samt det avslutande, fjärde avsnittet som endast innehåller dikten ”Beslut”.

De olika delarnas namn ger vägledning i vad de handlar om. Dikterna i den första delens ”Charader” handlar främst om frågor om livet, vår existens och om vad som är det rätta, det följande ”Bravader” handlar om att gå utanför invanda ramar och om att våga även när det är svårt, och den tredje delens ”Barrikader” om brytpunkter och livsval.

I stort sett alla dikterna i boken följer ett mönster med varannan rads slutrim, med endast några få undantag. Ofta får jag dock känslan av att strävan efter att följa rimflätan har fått ta överhanden över dikternas innehåll och driv. De flesta dikterna tar upp ett tema eller en idé som sedan beskrivs eller närmas utifrån lite olika perspektiv i varje strof, utan att det sker så mycket utveckling genom dikten.

Bokens första dikt, ”Val”, börjar med att fråga om det är bättre att glömma att ”allt är på riktigt / och alls inte en dröm”, den följande strofen tar sig an samma frågeställning med ord om ”vagga dig sakta / till sömnens sköna ro” och att ”akta / din obefläckade tro”, och den sista strofen undrar om det är bäst att ”låta dig sova / trots det som händer här”. Med andra ord, den tanke som presenteras i diktens första rad är närmast densamma i det som följer. Det gör att det sällan finns något överraskande att upptäcka under läsningen.

Språket är rakt och enkelt genom hela diktsamlingen, även när dikterna rör sig indirekt kring sina teman snarare än att uttala dem direkt. Det raka språket utan onödigt tillkrånglade termer gör dikterna tillgängliga och det är den här diktsamlingens främsta styrka. Som till exempel här, i en av dikterna ur ”Bravader”:

FLYGA FRITT

Att våga flyga – och flyga fritt.
Att våga se ner.
Att våga se det som inte är ditt.
Att våga se mer.

Att få behålla grodperspektivet,
trots att solen drar.
Att aldrig någonsin ta för givet
att just du har ett svar.

Att bejaka livet.
Att motstå drivet.
Att få flyga fritt – och stå kvar.

Eva Wissting

Publicerad: 2020-07-28 00:00 / Uppdaterad: 2020-07-28 05:55

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #8175

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?