Som av en händelse läste jag en artikel om några urfolksspråk i Nordamerika. Där har man gjort en koppling att ord uttrycker ett närmare förhållande till naturen. När urfolksspråken dör ut, finns risken att naturen skövlas ännu mer på grund av att kunskap om djur och växtlighet går förlorad. Här är en länk till artikeln om någon skulle vilja läsa: https://www.streetsensemedia.org/article/how-the-loss-of-native-american-languages-affects-our-understanding-of-the-natural-world/#.W8r1RPmYRaQ
Jag hoppas att Linnea Axelssons diktverk vinner den skönlitterära kategorin. Sverige har mycket kvar att göra för att lyfta fram samisk historia, kultur och kunskap.