Man kan ju tolka sagor på olika sätt, hur bestämmer nog läsaren utifrån sina egna värderingar. Själv ser jag en bok full med matematiskt lärande, som väcker empati hos barnen, som man kan använda som grund för att diskutera utanförskap och känslor, som belyser olikheter/likheter och allas lika värde, även det faktum att Farbror Brun är ensamstående pappa och Mamma Kanin är ensamstående mamma är intressant ur genusperspektiv. Det är ju tur att alla är olika!