Recension

: Girighet
Girighet: vetenskapliga perspektiv på varför mycket vill ha mer Tobias Hammar
2014
Studentlitteratur
9/10

Kärleken till pengar – Roten till allt ont eller en evolutionär funktion?

Utgiven 2014
ISBN 9789144094731
Sidor 135

Om författaren

Tobias Hammar är ekonomijournalist och bosatt i Göteborg. Han har skrivit om ekonomi, politik och vetenskap sedan 1996, bland annat som reporter, krönikör och frilansskribent för Svenska Dagbladet, Fokus, Dagens Nyheter, Finanstidningen och Omvärlden. Han är Ekonomie Magister vid Uppsala universitet

Sök efter boken

Redan i förordet får jag en bra känsla inför den här lilla boken. Tobias Hammar vill gå till botten med begreppet girighet. Som ekonomijournalist har han deltagit aktivt i mediedrev riktade mot personer som blivit påkomna med fingrarna i syltburken. Skandiachefer, Röda-Korsförsnillare, näringslivschefer med orimliga bonusar och fallskärmsavtal. Det har fått honom att fundera på hela strukturen kring girighet som fenomen och resulterat i ett antal intervjuer med forskare inom olika områden.

Han går ordentligt och grundligt tillväga samtidigt som han är öppen för att låta sig ledas in på nya spår som framkommer under arbetet. Han förhåller sig ödmjuk till girighetens komplexitet, och gör inte anspråk på att komma med några svar. Hans tanke är att belysa fenomenet från olika håll och öppna upp för ett mer sansat förhållningssätt och mer balanserade diskussioner om girighet än den gängse svart-vita bild som ofta är den som presenteras i media.

Sju olika vetenskapsområden som berör ämnet och varandra presenteras som längre reportage i sju olika kapitel. Det hela är väldigt intressant, från första till sista sidan. Som läsare blir jag lockad att gå djupare in i vart och ett av de olika ämnena. Egentligen vill jag att varje kapitel skall vara en egen tjock bok.

De områden som representeras i boken är sociologi, evolutionsbiologi, spelteori, neuroekonomi, psykologi, teologi och filosofi.

Vi får många intressanta tankar och spännande forskning presenterat för oss, och komplexiteten i fenomenet girighet framkommer tydligt när vi ser alla plausibla förklaringar till varför människan beter sig som hon gör. Som problemlösning (sociologi), sexuell selektion (evolutionsbiologi), ingruppens normer kring anständighet (spelteori), kemiska processer i hjärnan (neuroekonomi), jagstruktur (psykologi), det moderna samhällsbygget (teologi) och acceptans för individuell självhävdelse (filosofi).

Alla dessa ingångar tål i sin tur att vridas och vändas på. Frågorna är flera i slutet av boken än i början. Hur är det med genus till exempel? Och är vi på väg mot ett samhälle med mer eller mindre girighet? Är frågan om vad girighet är ens rätt formulerad? Och sedan den jobbiga insikten att girighet inte är en egenskap tilldelad vissa, lite mer onda, människor, utan kan komma till uttryck hos vem som helst av oss om omständigheterna möjliggör det. Som alla bra böcker inbjuder alltså även den här till självrannsakan.

I sin lilla förpackning är det här en stor bok. Ett av samtidens mest engagerande ämnen belyst i ett ärligt försök att komma åt pudelns kärna. En bok som uppmanar läsaren till djupare reflektion. Språket är klart och tydligt och gör läsningen till ett nöje. Jag var oförberedd på att jag skulle tycka så mycket om den här boken, men den är helt enkelt gjord precis så som jag vill att en bok skall vara.

Kari Kapla

Publicerad: 2014-06-14 00:00 / Uppdaterad: 2014-06-13 06:21

Kategori: Recension | Recension: #5701

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?