Recension

: Med kungen som verktyg
Med kungen som verktyg: historien om försvarsstriden, borggårdskrisen & Sven Hedin Axel Odelberg
2014
Norstedts
9/10

Politisk dramatik för 100 år sedan

Utgiven 2014
ISBN 9789113055596
Sidor 238

Om författaren

Axel Odelberg, född 1948, är journalist och författare. Han har ett förflutet som bland annat ekonomireporter, utrikeskorrespondent, ledarskribent, litteraturkritiker och kolumnist. Han har tidigare utkommit med böckerna Monopolbrytarna (1995), De fattiga och de rika (1998), Hertig Larson – Äventyrare, missionär, upptäckare(2003), Äventyr på riktigt. Berättelsen om upptäckaren Sven Hedin (2008) och Vi som beundrade varandra så mycket. Sven Hedin och Adolf Hitler (2012).

Sök efter boken

Visst hade jag hört talas om den stora försvarsstriden 1912-1914 och om demonstrationen, kallad Bondetåget, som samlade över 30 000 bönder, som ville ha ett förstärkt försvar, men jag kände till väldigt få detaljer kring dessa händelser. Detta ville jag råda bot på, av det förflutna kan man lära sig enormt mycket, och dessutom kan nutidens politiska agerande framstå i en ny dager. Jag kan verkligen rekommendera den som vill grotta ner sig i allt kring försvarsstriden och kring Bondetåget, att läsa Axel Odelbergs bok, Med kungen som verktyg: historien om försvarsstriden, borggårdskrisen & Sven Hedin. Bättre, tydligare och mer spännande än så här kan knappast politiska skeenden skildras för en allmänhet i en faktabok.

Först i boken presenteras aktörerna i frågan (här borde kanske ännu fler aktörer funnits med och även samtligas fotografier – foton av en del av dem presenteras först senare i bildsektionen), men presentationerna ger en bra och överblickbar grund att stå på, de är kortfattade och relevanta. Därefter berättar Odelberg i kronologisk ordning om vad som hände dag för dag. Han väljer de datum då det hände viktiga saker som har med frågan att göra. Första valda datumet är 29 september 1911. Det utspelar sig i Stockholm:

Statsminister Arvid Lindman stod på perrongen och tog emot då tåget med den kungliga vagnen rullade in på Stockholms Central. Gustav V kom från älgjakt i Skåne. Det var fredag morgon den 29 september 1911. Rösterna i andrakammarvalet till riksdagen hade räknats. Valet var historiskt. Det första i Sverige enligt principen en man en röst (med betoning på en man eftersom kvinnorna inte omfattats av rösträttsreformen). Resultatet rörde om.

I sin bok använder sig Odelberg av ett rikt källmaterial, både publicerat och opublicerat. Försvarsstriden skildrades, förutom i de offentliga trycken, även mycket i tidningar, och personers mer privata tankar om den framställdes i dagböcker, memoarer och brev. Dessa tankar använder han sig också av. För att få berättelsen riktigt fängslande har Odelberg även, som han skriver i sitt förord, förvandlat indirekt anföring i källmaterialet till direkta repliker och replikskiften. Dessa repliker och tankar, tillsammans med en viss dramatiserad framställning totalt sett, gör boken mycket fängslande:

Fyra dagar efter konseljbeslutet om F-båten, den 19 december, sköt en man upp porten till Norra Blasieholmshamnen 5B, gick uppför trapporna och ringde på dörren med skylten Doktor Sven Hedin […] Mannen som ringde på hans dörr hade inte träffat Hedin tidigare och hans ärende var delikat. Hur skulle den store upptäckaren reagera? Det gällde att lägga orden rätt.
- Major Gabriel Hedengren vid generalstaben, presenterade han sig då han blivit insläppt. Jag anhåller om ett förtroligt samtal med doktorn.

Läsaren kan nästan tro att boken är ett inlägg i den nuvarande försvarsdebatten, 100 år senare. Men Odelberg förklarar att så inte är fallet, det är en slump att den sammanfallit med boken. Att Bondetåget genomfördes för 100 år sen, den 6 februari 1914, gjorde att boken snarare blev en jubileumsbok. Men Med kungen som verktyg skrevs egentligen som ett komplement till Odelbergs stora biografi om Sven Hedin: Äventyr på riktigt. Berättelsen om upptäckaren Sven Hedin. Hedin spelade en stor och avgörande roll i den stora försvarsstriden och för Bondetåget, trots att han själv inte var politiker, och detta fick i sin fulla detaljerade helhet inte plats i biografin, därav denna nya bok. Om Hedins för omvärlden obegripliga stöd för Nazityskland har Odelberg också utförligt berättat om i en separat bok.

Textutdrag (Visa/göm)

Eva Björnberg

Publicerad: 2014-04-10 00:00 / Uppdaterad: 2015-11-14 10:42

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #5632

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?