Recension

: Med kungen som verktyg
Med kungen som verktyg: historien om försvarsstriden, borggårdskrisen & Sven Hedin Axel Odelberg
2014
Norstedts
9/10

Politisk dramatik för 100 år sedan

Utgiven 2014
ISBN 9789113055596
Sidor 238

Om författaren

Axel Odelberg, född 1948, är journalist och författare. Han har ett förflutet som bland annat ekonomireporter, utrikeskorrespondent, ledarskribent, litteraturkritiker och kolumnist. Han har tidigare utkommit med böckerna Monopolbrytarna (1995), De fattiga och de rika (1998), Hertig Larson – Äventyrare, missionär, upptäckare(2003), Äventyr på riktigt. Berättelsen om upptäckaren Sven Hedin (2008) och Vi som beundrade varandra så mycket. Sven Hedin och Adolf Hitler (2012).

Sök efter boken

Visst hade jag hört talas om den stora försvarsstriden 1912-1914 och om demonstrationen, kallad Bondetåget, som samlade över 30 000 bönder, som ville ha ett förstärkt försvar, men jag kände till väldigt få detaljer kring dessa händelser. Detta ville jag råda bot på, av det förflutna kan man lära sig enormt mycket, och dessutom kan nutidens politiska agerande framstå i en ny dager. Jag kan verkligen rekommendera den som vill grotta ner sig i allt kring försvarsstriden och kring Bondetåget, att läsa Axel Odelbergs bok, Med kungen som verktyg: historien om försvarsstriden, borggårdskrisen & Sven Hedin. Bättre, tydligare och mer spännande än så här kan knappast politiska skeenden skildras för en allmänhet i en faktabok.

Först i boken presenteras aktörerna i frågan (här borde kanske ännu fler aktörer funnits med och även samtligas fotografier – foton av en del av dem presenteras först senare i bildsektionen), men presentationerna ger en bra och överblickbar grund att stå på, de är kortfattade och relevanta. Därefter berättar Odelberg i kronologisk ordning om vad som hände dag för dag. Han väljer de datum då det hände viktiga saker som har med frågan att göra. Första valda datumet är 29 september 1911. Det utspelar sig i Stockholm:

Statsminister Arvid Lindman stod på perrongen och tog emot då tåget med den kungliga vagnen rullade in på Stockholms Central. Gustav V kom från älgjakt i Skåne. Det var fredag morgon den 29 september 1911. Rösterna i andrakammarvalet till riksdagen hade räknats. Valet var historiskt. Det första i Sverige enligt principen en man en röst (med betoning på en man eftersom kvinnorna inte omfattats av rösträttsreformen). Resultatet rörde om.

I sin bok använder sig Odelberg av ett rikt källmaterial, både publicerat och opublicerat. Försvarsstriden skildrades, förutom i de offentliga trycken, även mycket i tidningar, och personers mer privata tankar om den framställdes i dagböcker, memoarer och brev. Dessa tankar använder han sig också av. För att få berättelsen riktigt fängslande har Odelberg även, som han skriver i sitt förord, förvandlat indirekt anföring i källmaterialet till direkta repliker och replikskiften. Dessa repliker och tankar, tillsammans med en viss dramatiserad framställning totalt sett, gör boken mycket fängslande:

Fyra dagar efter konseljbeslutet om F-båten, den 19 december, sköt en man upp porten till Norra Blasieholmshamnen 5B, gick uppför trapporna och ringde på dörren med skylten Doktor Sven Hedin […] Mannen som ringde på hans dörr hade inte träffat Hedin tidigare och hans ärende var delikat. Hur skulle den store upptäckaren reagera? Det gällde att lägga orden rätt.
- Major Gabriel Hedengren vid generalstaben, presenterade han sig då han blivit insläppt. Jag anhåller om ett förtroligt samtal med doktorn.

Läsaren kan nästan tro att boken är ett inlägg i den nuvarande försvarsdebatten, 100 år senare. Men Odelberg förklarar att så inte är fallet, det är en slump att den sammanfallit med boken. Att Bondetåget genomfördes för 100 år sen, den 6 februari 1914, gjorde att boken snarare blev en jubileumsbok. Men Med kungen som verktyg skrevs egentligen som ett komplement till Odelbergs stora biografi om Sven Hedin: Äventyr på riktigt. Berättelsen om upptäckaren Sven Hedin. Hedin spelade en stor och avgörande roll i den stora försvarsstriden och för Bondetåget, trots att han själv inte var politiker, och detta fick i sin fulla detaljerade helhet inte plats i biografin, därav denna nya bok. Om Hedins för omvärlden obegripliga stöd för Nazityskland har Odelberg också utförligt berättat om i en separat bok.

Textutdrag (Visa/göm)

Eva Björnberg

Publicerad: 2014-04-10 00:00 / Uppdaterad: 2015-11-14 10:42

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #5627

2 kommentarer

Av alla misslyckade böcker jag läst är det här kanske den märkligaste. Författaren Axel Odelberg har haft god tillgång till källor och fakta om den stora försvarsstriden och Borggårdskrisen – men använder dem så närsynt att berättelsen blir obegriplig.
Axel Odelberg är besatt av forskningsresanden, författaren och debattören Sven Hedin. Inget fel i det. Hedin var en av de stora svenska profilerna i början av 1900-talet, en ständigt närvarande auktoritet som alla hade att förhålla sig till. Han är definitivt värd en och annan biografi.
”Med kungen som verktyg” är Odelbergs tredje bok där han tar Hedin som utgångspunkt och det är förmodligen här problemet börjar. Odelberg är helt enkelt så inkörd på Hedin att boken pendlar mellan att försvara och förmedla Hedins perspektiv. Det gör att boken är trångsynt på ett sätt som nog hade känts konstigt redan1914 och definitivt gjorde det 2014.
Det är desto märkligare eftersom Odelberg tämligen friskt stjäl från Jolos 50 år gamla skildring av borggårdskrisen i boken ”1914″. Men till skillnad mot Jolo stryker Odelberg så långt möjligt alla andra perspektiv än det som Hedin och hans anhängare anlade. Det huvudsakliga alternativet till Hedins sätt att se på saken blir i Odelbergs bok högerledaren Arvid Lindmans dagboksnoterringar som frikostigt citeras. Det ger boken en rejäl slagsida. Vi får bara ingående kännedom om vad högern respektivte extremhögern tyckte.
Det är uppenbart att Odelberg ser paralleller mellan dåtid och nutid och vill använda det historiska exemplet till att plädera för att Sverige alltid måste ha ett starkt försvar. Han må ju få tycka så, men i det här fallet lett till en endimensionell historieskrivning.
I den mån Odelberg alls återger argumenten från vänstern, det vill säga Socialdemokraterna och liberalerna, är det summariskt och ibland direkt nedlåtande. Genom att reducera F-båtsinsamlingarna och Borggårdstalet till försvarspolitik, förminskar Odelberg krafterna bakom det konservativa Sveriges sista desperata försök att bevara Sverige feodalt. Det är viktigt för Odelberg att slå fast att Sven Hedin hade rätt när han varnade för ett kommande krig i Europa. Att han hade fel i nästan allt annat spelar mindre roll. Till exempel är Hedins och kungahusets gemensamma vurm för Tyskland och en allians mellan Sverige och Tyskland märkligt nedtonad. Det gäller även brutaliteten i den konservativa förtalskampanjen mot den liberale statsministern Karl Staaff.
Bristen på breda perspektiv gör att detta är en rätt unken bok som mått bättre av att vädras än att publiceras.
Jag råder den intresserade av Borggårdskrisen att istället köpa Jolos ”1914″ på antikvariat. Den innehåller en sammanfattning av hela det europeiska förspelet till första världskriget och är dessutom bättre skriven. Inte minst slipper man som läsare en del av Odelbergs krystade omformuleringar som uppenbarligen gjorts enbart för att han inte ska anklagas för plagiat. Jolo skriver till exempel : ”Frykberg avslutade mötet med att säga att aktionen inte fick ha någon partifärg. Då vore saken förlorad.” I Odelbergs version blir det: ”När mötet närmade sig slutet underströk Frykberg vikten av att bondetåget inte fick ha någon partifärg. Då skulle saken vara körd.” Språkkänslan är utan tvivel på Jolos sida, för nog känns det både som bättre svenska och mer tidsenligt att saken vore förlorad än att den skulle vara körd.
”Med kungen som verktyg” tillhör de böcker ni kan lämna orörd i bokhyllan. Men hellre under ämnesordet ”kuriosa” än under ”historia”.
Joakim Carlsson

Joakim Carlsson Oregistrerad 2019-10-31 14:43
 

Tack för din långa, intressanta kommentar!

Eva Björnberg Redaktionen 2019-12-13 19:57
 

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?