Recension

: Klarnar du
Klarnar du Charlotte Qvandt
2013
Fel Förlag
10/10

Det blir nog nåt …

Utgiven 2013
ISBN 9789187315015
Sidor 52

Om författaren

charlotteqvandt

Charlotte Qvandt (född 1983) är verksam som poet och brottsutredare i Stockholm. Hon debuterade 2007 med Söka min mors ro och har också gett ut Du ser draken genom fönstret. Om att förlora sin mamma och själv bli en (2011) och diktsamlingen Epikris/ (2016). Qvandt var tillsammans med Anna Jörgensdotter redaktör för antologin Om detta sjunger vi inte ensamma (2016). 2018 kom hennes första roman, Strålgångar, ut.

Sök efter boken

Myndighetslyrik? I litet format. Pamflettform? Vad jag förväntade och värnade mig starkt emot – släppte ganska fort i Charlotte Qvandts diktning till ett oväntat perspektivskifte. Inte alls så uppenbart motsägelsefullt som vi inbillas tro.

Poetiska uttryck njuter där det finns skrivande människor. Även på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, givetvis taget ur sammanhang och syfte och moraliska värderingar – så formas språket även där. Att vara byråkrat och poet har visat sig funka bra, en stabil försörjning och stabila tolkningsdiskussioner.

Projicerat såhär med Qvandts ambition, blir myndighetslyriken – nyskapande.
Poesins egenart låter människan klarna fram. Poesi är ofta underifrån, om man tänker på poesi som uttryck utan position eller hänsyn till maktsystem. I bästa av världar. Låt oss.

JAG: Men vad är en identitet?
LAGEN: För definition av enskild persons identitet gäller en sammanställning mellan personens egen uppfattning om jaget samt de attribut denna väljer att presentera för andra.
JAG: Har alla människor en identitet?
MYNDIGHETEN: Oklart.

Klarnar du är skriven inifrån och underifrån. Inte som brukligt från klienten, kunden eller – ja, hur nu myndigheter väljer benämna oss. Istället skriven av konstnären, byråkraten och människan. Dessa perspektiv flyter ihop. Motsägelsefullt? Ja, det tycks vara så.

Och dikten presenteras med tre teman, tre ackord som intonerar diktsamlingen: ”Motsats”, ”Identitet” och ”Vaghet”. Här lyser också en vilja att genomskåda språkmakt, människosyn och att gestalta poesins gerillakrigföring, dess funktion när orden slutar betyda något. Skillnaden beskrivs på omslaget lite väl förenklat: ”… myndigheten ställer frågan ‘vem är du?’ medan poesin ställer frågan ‘vem är du?’.” Att vara i en byråkratisk position och oviljan inifrån att möta människor försatt med detta ”överläge” — vad gör det med människan? ”Vår förhoppning är att värdegrunden inte bara tar sin grafiska form, utan även din.”

Byråkratin använder identitet ofta synonymt med körkortet – men tvingas speglas i kontrasten av filosofiska diskurser om jaget och varat. Kropp och själ, snubblar omkring varandra — med eroderade gamla begrepp och konventioner. Tycks det.
Myndigheten försöker hitta objektiv ”klarhet” i framskrapat språkbruk – där orden laddas med försök till exakt och bunden betydelse. Men med tiden kan det bara leda till djupare hugg och obegripligheter. En skrämmande konstruktion, irrelevant och sjukligt insprängd djupt i grottsystemet. Där finns ”du”.

Och poesin blir en nyfiken motor för att återerövra och återladda orden med substans. Att bryta och ifrågasätta samhällets abstrakta normer, konventioner och språkmakt, och lite sånt. Människans lilla accelerator i evolutionen. I de bästa av världar.

MYNDIGHETEN: Hur tänker du bära den erfarenhet du fått här?
JAG: Den kommer jag sätta i min hatt.
MYNDIGHETEN: Så du äger en hatt?
JAG: Jag bär den i dess teori.
MYNDIGHETEN: I hattens eller erfarenhetens?
JAG: Oklart.

Dikterna som är skrivna i dialogform (”JAG” och ”MYNDIGHETEN”) – skapar briljanta frågor och vackra svar. Det kraschar ganska rejält när kontrasterna möts. För i mötet med människan blir lagens ”klarhet” och ”det exakta” bara elakt, vagt och svårbegripligt.
Poesin lider inte av samma behov att fastställa betydelser, tvärt om — men den speglas överlägsen mot en naken och kantstött byråkratisk symbolik, som skapar (förvisso) vackra försök till ordning, men fåfängliga. Som grottmålningars vilja att gestalta världen, när världen inte tillåter en exakt innebörd. Men bevarad och bestående på iskalla stenväggar i tusentals år. För vem och för vad? Tolkningen måste sättas i tid och rum, granskas i och ur sin kontext (hur berättar vi — och varför? — vem och när?); det skapar mänsklig insikt.

Poeten Qvandt provocerar fram ovanliga svar från en omänsklig myndighet, naiva frågor ger naiva försök att besvara – där motsatserna, kontrasterna flyter ihop till en förvirrande dialog, men som är lysande i sin gestaltning. Författaren undviker värdera ordens objektiva laddning, med gott syfte – allt är ju redan värderat till förvirring, i alla tider — så vad uppstår? Poesi? Myndighetslyrik? Vi växlar språk och växlar om.

Men ja.
Uttrycken fogas successivt till lyrik – en tålmodigt gestaltad dörr blir en ödmjuk ingång för läsaren. Pamflettformatet får en funktion, boken vill och bör läsas om. Det tar tid och tålamod att ställa in skärpan.
Men det klarnar.
Qvandt har skrivit en personlig bok där frågorna är lika underliga som svaren hon får tillbaka. Mänskliga.

Avslutningsvis bidrar Oscar Nilsson Tornborg med en prosalyrisk mardröm – där ”jaget” och förvirringen i vaga begrepp, gestaltas i stark belysning. Nilsson Tornborgs prosadikt blir ytterligare ett avtryck i Qvandts litterära formgivning. Och diktsamlingen har en genial formgivare.

Poesin blir vad som klarnar fram efter den stora kraschen. Där klarnar vi allihopa! För att grumlas igen och klarnas — en process som sträcker tusentals livstider. Den är lika farlig som givande och har varit så i alla tider.

Håkan Kristensson

Publicerad: 2014-03-21 00:00 / Uppdaterad: 2014-03-20 17:32

Kategori: Recension | Recension: #5606

2 kommentarer

Vilken välskriven recension! Jag har redan funderat på att införskaffa denna myndighetslyrik och är nu tvungen.

Camilla Oregistrerad 2014-03-22 17:43
 

Tack, Camilla! Vänligt av dig — en liten bok jag rekommenderar varmt.

Håkan Kristensson Redaktionen 2014-03-23 09:53
 

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?